Okazje finansowe - archiwum

Poniżej znajdują się już nieaktualne promocje, dla osób, które z nich skorzystały i chcą przypomnieć sobie warunki. Dbam o Wasze premie, więc nie usuwam informacji zbyt wcześnie! 😉 Jeżeli nie znajdziesz tu promocji, w której brałeś udział, oznacza to, że czas wypłacenia nagrody już minął.

Otwórz konto i zgarnij 400 zł!

Sprawdź promocję w Citi Banku!

1. Kto może wziąć udział w promocji?​

 • Każdy, kto nie jest pracownikiem banku.
 • Każdy, kto jest nowym Klientem banku i przez ostatnie 12 miesięce nie posiadał aktywnych umów z bankiem
 • Każdy, kto wyrazi zgody marketingowe.

2. Jakie są warunki?

 • Do 31.08.2023 podpisz umowę o prowadzenie konta i wyraź zgody wymagane regulaminem promocji dostępny pod TYM LINKIEM.
 • Oferta obowiązuje 3000 kont – kto pierwszy ten lepszy 😉

3. Zasady przyznawania premii.​

 • Otwórz konto osobiste CitiKonto

Możesz wypełnić wniosek online samodzielnie lub zostawić swoje dane, a Doradca oddzwoni i wypełni z Tobą wniosek.

 • Odbierz 125 PLN – premia za aktywność

Zapłać BLIKIEM min. 3 razy na łączną kwotą min. 300 zł – masz czas do ostatniego dnia pierwszego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym otwarto Konto.

 • Odbierz 125 PLN – premia za wynagrodzenie lub transakcje walutowe

Przelej na konto min. 2000 PLN z tytułu wynagrodzenia lub wykonaj w Citi Kantor zlecenie walutowe na min. 2000 PLN – masz czas do ostatniego dnia drugiego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym otwarto Konto.

 • Dodatkowe 125 PLN za spełnienie wszystkich ww. warunków.

Każdy uczestnik, który spełni powyższe warunki otrzyma dodatkowo nagrodę o wartości 125 PLN.

 • Odbierz 25 PLN za wyrażenie zgody na kontakt z nami.

Możesz dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych i otrzymać 25 PLN cashback.

 • Odbierz 200 PLN za korzystanie z karty debetowej oraz kredytowej.

Otwórz Kartę Kredytową Citibank i używaj jej na co dzień.

Otrzymaj 1% zwrotu łącznej, miesięcznej sumy transakcji bezgotówkowych wykonanych Twoimi kartami Citi (kartą debetową i kredytową).

Maksymalna wysokość zwrotu wynosi 50 zł miesięcznie i obowiązuje przez 4 kolejne miesiące kalendarzowe następujące po miesiącu, w którym wydano główna Kartę Kredytową.

4. Kiedy zostanie przyznana premia?

Nagroda 1 zostanie przekazana przez Bank na Konto Uczestnika najpóźniej do ostatniego dnia roboczego
w miesiącu następującym po miesiącu, w którym otwarto Konto.

Nagroda 2 zostanie przekazana przez Bank na Konto Uczestnika do ostatniego dnia drugiego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym otwarto Konto.

Nagroda 3 zostanie przekazana przez Bank na Konto Uczestnika nie później niż do ostatniego dnia trzeciego
miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym otwarto Konto.

Nagroda 4 zostanie przekazana przez Bank na Konto Uczestnika nie później niż do ostatniego dnia miesiąca
kalendarzowego, w którym zostanie wypłacona Nagroda 3.

5. Prowizje i opłaty

 • 0 zł za prowadzenie rachunku płatniczego
 • 0 zł za obsługę karty debetowej
 • 0 zł za pierwsze 4 wypłaty gotówki ze wszystkich bankomatów
 • 0 zł za krajowe przelewy w PLN w bankowości internetowej i aplikacji mobilnej

Otwórz konto i zgarnij do 200 zł!

Sprawdź promocję w Banku Pekao!

1. Kto może wziąć udział w promocji?​

 • Każdy, kto nie jest pracownikiem banku.
 • Każdy, kto jest nowym Klientem banku i przez ostatnie 24 miesiące nie posiadał aktywnych umów z bankiem
 • Każdy, kto wyrazi zgody marketingowe.

2. Jakie są warunki?

Otwórz Konto Przekorzystne online z kartą debetową, bankowością internetową Pekao24 oraz aplikacją PeoPay w terminie do 16.08.2023 r. i zgarnij 50 zł za założenie konta!

3. Zasady przyznawania premii.​

Zrób min. 5 transakcji bezgotówkowych kartą debetową do konta co miesiąc przez 3 miesiące od założenia konta. Po trzech miesiącach otrzymasz nawet 150 zł w prezencie.

Jeśli po spełnieniu wymogów określonych w pkt 2  wykonasz min. 5 Transakcji bezgotówkowych Kartą debetową wydaną do Konta:
a) w każdym z trzech miesięcy kalendarzowych następujących po miesiącu, w którym przypada Dzień przystąpienia do Promocji – otrzymasz dodatkową Nagrodę w wysokości 150 zł, 

b) tylko w dwóch z trzech miesięcy kalendarzowych następujących po miesiącu, w którym przypada Dzień przystąpienia do Promocji – otrzymasz dodatkową Nagrodę w wysokości 100 zł,

c) tylko w jednym z trzech miesięcy kalendarzowych następujących po miesiącu, w którym przypada Dzień przystąpienia do Promocji – otrzymasz dodatkową Nagrodę w wysokości 50 zł.

4. Kiedy zostanie przyznana premia?

Nagroda, o której mowa w rozdziale II ust. 2, zostanie wypłacona po spełnieniu warunków określonych
w rozdziale II ust. 2, zgodnie z następującymi zasadami:

 • a) jeśli umowę o Konto zawrzesz od 16.05.2023 r. do 31.05.2023 r., Nagrodę otrzymasz
  do 15.07.2023 r.
 • b) jeśli umowę o Konto zawrzesz od 1.06.2023 r. do 30.06.2023 r., Nagrodę otrzymasz
  do 15.08.2023 r.
 • c) jeśli umowę o Konto zawrzesz od 1.07.2023 r. do 31.07.2023 r., Nagrodę otrzymasz
  do 15.09.2023 r.
 • d) jeśli umowę o Konto zawrzesz od 1.08.2023 r. do 16.08.2023 r., Nagrodę otrzymasz
  do 15.10.2023 r.

 

Nagroda, o której mowa w rozdziale II ust. 3, zostanie wypłacona po spełnieniu warunków określonych
w rozdziale II ust. 3, zgodnie z następującymi zasadami:

 • a) jeśli umowę o Konto zawrzesz od 16.05.2023 r. do 31.05.2023 r. i spełnisz warunki Promocji określone w rozdziale II w ust. 3, Nagrodę otrzymasz do 15.10.2023 r.,
 • b) jeśli umowę o Konto zawrzesz od 1.06.2023 r. do 30.06.2023 r. i spełnisz warunki Promocji określone w rozdziale II w ust. 3, Nagrodę otrzymasz do 15.11.2023 r.,
 • c) jeśli umowę o Konto zawrzesz od 1.07.2023 r. do 31.07.2023 r. i spełnisz warunki Promocji określone w rozdziale II w ust. 3, Nagrodę otrzymasz do 15.12.2023 r.
 • d) jeśli umowę o Konto zawrzesz od 1.08.2023 r. do 16.08.2023 r. i spełnisz warunki Promocji określone w rozdziale II w ust. 3, Nagrodę otrzymasz do 15.01.2024 r.

5. Prowizje i opłaty

 • 0 zł za prowadzenie rachunku płatniczego
 • 0 zł za obsługę karty debetowej
 • 0 zł za wypłaty gotówki ze wszystkich bankomatów
 • 0 zł za krajowe przelewy w PLN w bankowości internetowej i aplikacji mobilnej
 • 0 zł za polecenie przelewu BLIKIEM
  na nr telefonu**

Otwórz konto i zgarnij 400 zł!

 Poniżej poznasz wszystkie zasady i warunki promocji.

1. Kto może wziąć udział w promocji?​

 1. jesteś pełnoletnią osobą fizyczną, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 2. nie masz jeszcze konta w naszym banku i nie posiadałeś u nas konta w okresie od 1 stycznia 2020 roku do momentu przystąpienia do promocji,
 3. masz polskie obywatelstwo, masz nadany numer PESEL i legitymujesz się polskim dowodem osobistym,
 4. nie jesteś naszym pracownikiem,
 5. posiadasz zdefiniowany numer telefonu zarejestrowany u polskiego operatora telekomunikacyjnego do otrzymywania hasła do autoryzacji zleceń w naszych kanałach zdalnych: Millenet lub aplikacji mobilnej.

2. Jakie są warunki?

 • Do 31 lipca 2023 r. należy złożyć wniosek pod TYM LINKIEM o otwarcie konta i wydanie karty debetowej.
 • Wyrazić zgody marketingowe na przetwarzanie danych osobowych oraz nie wycofać ich przynajmniej do dnia wypłacenia premii.
 • Na dzień wypłacenia premii posiadać aktywne konto.
 • Obowiązuje limit 15 000 nowych kont.

3. Zasady przyznawania premii.​

Co musisz zrobić, by dostać 100 zł?
 
 • Załóż konto Millennium 360° online z kartą debetową i wyraź zgody wymagane regulaminem promocji
 • Pobierz aplikację mobilną Banku Millennium i zaloguj się do niej przynajmniej raz w terminie wskazanym w regulaminie promocji
 • Zasil konto kwotą min. 1000 zł w ciągu 14 dni od jego założenia
 • Zapłać kartą do konta lub BLIKIEM przynajmniej 5 razy na łączną sumę min. 360 zł w terminie wskazanym w regulaminie promocji

Jak zdobyć kolejne 300 zł? 

 • W każdym z 3 kolejnych miesięcy począwszy od drugiego pełnego miesiąca od otwarcia konta:

  1. Zasil konto kwotą min. 1000 zł
  2. Przynajmniej 5 razy zapłać kartą do konta lub BLIKIEM na łączną sumę min. 360 zł
  3. Minimum raz zaloguj się do aplikacji mobilnej

  Dodatkowo poza powyższymi warunkami nie odwołuj udzielonych zgód oraz nie zamykaj konta osobistego. Jeżeli otwierasz konto online, pamiętaj aby dodatkowo potwierdzić swoją tożsamość i złożyć wzór podpisu w dowolnej placówce.

4. Kiedy zostanie przyznana premia?

Pierwszą premię wypłacimy do końca miesiąca po okresie wyznaczonym na spełnienie warunków, co oznacza, że:

 • jeśli konto otworzysz w czerwcu, a warunki spełnisz do końca lipca, to pierwszą premię otrzymasz do 31.08.2023
  r.
 • jeśli konto otworzysz w lipcu, a warunki spełnisz do końca sierpnia, to pierwszą premię otrzymasz do 30.09.2023
  r

Drugą premię wypłacimy do końca miesiąca po okresie wyznaczonym na spełnienie warunków, co oznacza, że:

 • jeśli spełnisz warunki w sierpniu, we wrześniu i w październiku, to drugą premię otrzymasz do 30.11.2023 r.
 • jeśli spełnisz warunki we wrześniu, w październiku i listopadzie, to drugą premię otrzymasz do 31.12.2023 r

Premie wypłacimy na konto, które otworzysz w promocji.

5. Prowizje i opłaty Konta 360° i Konta 360° Student

 • Prowadzenie konta – 0 zł
 • Wypłaty z bankomatów – 0 zł
 • Przelewy przez internet i w aplikacji mobilnej – 0 zł
 • Przelewy BLIKiem i na numer telefonu – 0 zł
 • Obsługa karty debetowej miesięcznie – 0 zł

Otwórz konto i zgarnij do 400 zl!

Sprawdź promocję w Santander banku!

1. Kto może wziąć udział w promocji?​

 • Każdy, kto nie jest pracownikiem banku.
 • Każdy kto od 1 września 2020 r. do dnia otwarcia Konta w tej promocji nie miał otwartego i nie był właścicielem ani współwłaścicielem oszczędnościowo-rozliczeniowego rachunku w naszym banku.
 • Każdy kto od 1 kwietnia 2019 r. nie otworzył Konta w ramach akcji promocyjnej organizowanej przez
  bank.
 • Każdy, kto wyrazi zgody marketingowe.

2. Jakie są warunki?

 • Złóż wniosek o Konto Jakie Chcę wraz z kartą debetową do 31.07.2023 r.
 • Wyraź wszystkie zgody określone w regulaminie promocji.
 • Do 10 sierpnia 2023 r. zawrzyj umowę o te produkty.

3. Zasady przyznawania premii.​

Jeśli spełnisz łącznie poniższe warunki.

 • zalogujesz się min. 3 razy do aplikacji mobilnej;
 • wykonasz min. 3 płatności kartą;
 • na Twoje konto wpłynie łącznie min. 1000 zł albo 300 zł, jeśli masz mniej niż 26 lat.

We wrześniu otrzymasz 100 zł


Jeśli we wrześniu i październiku 2023 r.:

 • zalogujesz się min. 3 razy do aplikacji mobilnej;
 • wykonasz min. 3 płatność kartą;
 • na Twoje konto wpłynie łącznie min. 1000 zł albo 300 zł, jeśli masz mniej niż 26 lat

W listopadzie 2023 r., otrzymasz 100 zł


 Jeśli w listopadzie i grudniu 2023 r.:

 • zalogujesz się min. 3 razy do aplikacji mobilnej;
 • wykonasz min. 3 płatności kartą;
 • na Twoje konto wpłynie łącznie min. 1000 zł albo 300 zł, jeśli masz mniej niż 26 lat.

Otrzymasz 100 zł w styczniu 2024 r.,


 • Otrzymasz w formie elektronicznej karty podarunkowej o wartości 100 zł do sklepu Biedronka otrzymasz w styczniu 2024 r., jeśli spełnisz wszystkie wymienione wcześniej warunki.

4. Kiedy zostanie przyznana premia?

100 zł premii otrzymasz

 • we wrześniu 2023 r.

100 zł premii  otrzymasz

 • w listopadzie 2023 r.

100 zł premii otrzymasz

 • w styczniu 2024 r

100 zł premii otrzymasz

 • w styczniu 2024 r

5. Prowizje i opłaty

 • 0 zł za prowadzenie konta
 • 0 zł za przelewy natychmiastowe w aplikacji mobilnej
 • 0 zł za kartę do konta (przy zmianie wariantu opłaty i 5 płatnościach kartą w miesiącu)
 • 0 zł za wypłaty Kartą Dopasowaną w bankomatach Santander Bank Polska
 • 0 zł za wypłaty BLIKIEM we wszystkich bankomatach w Polsce
 • 0 zł za zlecenia stałe i polecenia zapłaty

Otwórz konto i zgarnij 555 zł!

Sprawdź promocję w Banku Credit Agricole!

1. Kto może wziąć udział w promocji?​

 • Każdy, kto nie jest pracownikiem banku.
 • Z promocji nie możesz skorzystać, jeśli byłeś posiadaczem konta w banku po 31.12.2020 r
 • Każdy, kto wyrazi zgody marketingowe.

2. Jakie są warunki?

 • Do 30.06.2023 powinieneś:

a. Podpiszesz z nami umowę konta dla osób fizycznych.
Promocją obejmujemy takie rodzaje naszych kont:
• Konto dla Ciebie
• Konto dla Ciebie VIP
b. Zamówisz kartę do konta
c. Przystąpisz do tej promocji
d. Wyrazisz zgodę na otrzymywanie ofert marketingowych od nas lub podmiotów, które z nami współpracują,
elektronicznie (w mejlu lub SMS) oraz telefonicznie
e. Aktywujesz dostęp i zalogujesz się do konta przez przynajmniej jeden z naszych serwisów CA24: CA24 ebank
lub CA24 Mobile
f. Wybierzesz wyciągi z konta w formie elektronicznej (wysyłane na Twój adres email lub dostępne w CA24
ebank)
g. Zapewnisz wpływ na konto minimum 300 zł. Zrób to nie później niż do końca kolejnego miesiąca
kalendarzowego po dniu otwarcia konta.

3. Zasady przyznawania premii.​

 • Premia za otwarcie konta wynosi 55 zł.
Aby otrzymać premię za otwarcie konta zapewnij wpływ na konto minimum 300 zł. Zrób to nie później niż do końca kolejnego miesiąca kalendarzowego po dniu otwarcia konta.

Dodatkowo możesz wybrać jedną z trzech premii za płatności:
 
 • 50 zł, aby ją otrzymać: wykonaj miesięcznie min. 3 płatności kartą, telefonem, zegarkiem lub BLIKIEM. Przez kolejne 6 miesięcy zwrócimy Ci 3% łącznej wartości Twoich płatności – nawet 8,35 zł miesięcznie.

 • 150 zł, aby ją otrzymać: wykonaj miesięcznie min. 5 płatności kartą, telefonem, zegarkiem lub BLIKIEM. Przez kolejne 12 miesięcy zwrócimy Ci 3% łącznej wartości Twoich płatności – nawet 12,50 zł miesięcznie.

 • 500 zł, aby ją otrzymać: wykonaj miesięcznie min. 10 płatności kartą, telefonem, zegarkiem lub BLIKIEM. Przez kolejne 20 miesięcy zwrócimy Ci 3% łącznej wartości Twoich płatności – nawet 25 zł miesięcznie.

4. Kiedy zostanie przyznana premia?

 • Premię za płatności wypłacimy na Twoje konto nie później niż na koniec kolejnego miesiąca kalendarzowego po tym, gdy spełnisz warunki do jej otrzymania.

 • Przykład:
  Otworzyłeś konto 12 maja 2022 r. i wybrałeś premię w wysokości 150zł. W czerwcu wykonałeś 5 płatności na łączną kwotę 500zł. 3% z tej wartości to 15 zł, w związku z tym wypłacimy Ci premię w wysokości 12,50 zł. Zrobimy to najpóźniej do 31 lipca 2022 r

5. Prowizje i opłaty

 • 0 zł* za prowadzenie rachunku płatniczego
 • 0 zł* za wypłaty gotówki ze wszystkich bankomatów
 • 0 zł* za krajowe przelewy w PLN w bankowości internetowej i aplikacji mobilnej
 • 0 zł* za za kartę wielowalutową do konta

*miesięcznie: min. 1 000 zł wpływu i 1 płatność kartą (również Google Pay, Apple Pay, Garmin Pay i Fitbit Pay) lub BLIKIEM

Otwórz konto i zgarnij 350 zł!

Sprawdź promocję w Citi Banku!

1. Kto może wziąć udział w promocji?​

 • Każdy, kto nie jest pracownikiem banku.
 • Każdy, kto jest nowym Klientem banku i przez ostatnie 12 miesięce nie posiadał aktywnych umów z bankiem
 • Każdy, kto wyrazi zgody marketingowe.

2. Jakie są warunki?

 • Do 08.06.2023 podpisz umowę o prowadzenie konta i wyraź zgody wymagane regulaminem promocji dostępny pod TYM LINKIEM.
 • Oferta obowiązuje 3000 kont – kto pierwszy ten lepszy 😉

3. Zasady przyznawania premii.​

 • Otwórz konto osobiste CitiKonto

Możesz wypełnić wniosek online samodzielnie lub zostawić swoje dane, a Doradca oddzwoni i wypełni z Tobą wniosek.

 • Odbierz 120 zł za transakcje BLIKIEM

Dokonaj tym sposobem płatności min. 3 transakcji, aby odebrać 120 zł cashback – masz czas do ostatniego dnia pierwszego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym otwarto Konto.

 • Odbierz 120 zł za przelanie wynagrodzenia lub transakcje walutowe

Przelej na konto min. 2000 zł z tytułu wynagrodzenia lub wykonaj w Citi Kantor zlecenie walutowe na min. 2000 zł, aby odebrać 120 zł cashback – masz czas do ostatniego dnia drugiego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym otwarto Konto.

 • Dodatkowe 90 zł za spełnienie wszystkich ww. warunków.

Każdy uczestnik, który spełni powyższe warunki otrzyma dodatkowo nagrodę o wartości 90 zł.

 • Odbierz 20 zł za wyrażenie zgody na kontakt z nami

Możesz dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych i otrzymać 20 zł cashback.

4. Kiedy zostanie przyznana premia?

Nagroda 1 zostanie przekazana przez Bank na Konto Uczestnika najpóźniej do ostatniego dnia roboczego w miesiącu następującym po miesiącu w którym otwarto Konto

Nagroda 2 zostanie przekazana przez Bank na Konto Uczestnika do ostatniego dnia drugiego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu w którym otwarto Konto.

Nagroda 3 zostanie przekazana przez Bank na Konto Uczestnika nie później niż do ostatniego dnia trzeciego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu w którym otwarto Konto.

Nagroda 4 zostanie przekazana przez Bank na Konto Uczestnika nie później niż do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, w którym zostanie wypłacona Nagroda 3.

5. Prowizje i opłaty

 • 0 zł za prowadzenie rachunku płatniczego
 • 0 zł za obsługę karty debetowej
 • 0 zł za pierwsze 4 wypłaty gotówki ze wszystkich bankomatów
 • 0 zł za krajowe przelewy w PLN w bankowości internetowej i aplikacji mobilnej

Otwórz konto i zgarnij 420 zł!

Sprawdź promocję w Banku BNP!

1. Kto może wziąć udział w promocji?​

 • Każdy, kto nie jest pracownikiem banku.
 • Każdy, kto jest nowym Klientem banku i przez ostatnie 12 miesięcy nie posiadał aktywnych umów z bankiem
 • Każdy, kto wyrazi zgody marketingowe.

2. Jakie są warunki?

 • Uzupełnij Formularz rejestracyjny, kliknij w Link promocyjny oraz złóż wniosek o Otwarcie Konta Osobistego z Kartą i dostępem do Bankowości elektronicznej. Możesz to zrobić do 16.06.2023 r.

 • Możesz to zrobić w aplikacji GOmobile
  lub przez Internet. Podpisz umowę
  oraz koniecznie nadaj PIN do karty
  do 30.06.2023 r.

3. Zasady przyznawania premii.​

W okresie od dnia 27.03.2023 do dnia 30.06.2023 r. 

– złóż wniosek o Konto Osobiste, Kartę i dostęp do
Bankowości Elektronicznej w sposób
opisany w Regulaminie do 16.06.2023 r. oraz

– zawrzyj umowę z Bankiem i Aktywuj Kartę do 30.06.2023 r.


W kolejnym miesiącu 2023 r.

– wykonaj Transakcje BLIK na łączną kwotę min. 200 zł

– wykonaj min. 5 Transakcji bezgotówkowych kartą

– wykonaj Przelew/y na łączną kwotę min. 500 zł

– otrzymaj Wpływ/y na łączną kwotę min. 200 zł


W kolejnym miesiącu 2023 r.

– wykonaj Transakcje BLIK na łączną kwotę min. 200 zł

– wykonaj min. 5 Transakcji bezgotówkowych kartą

– wykonaj Przelew/y na łączną kwotę min. 500 zł

– otrzymaj Wpływ/y na łączną kwotę min. 200 zł

4. Kiedy zostanie przyznana premia?

W miesiącu następującym po miesiącu otwarcia Konta *

Możesz otrzymać 40 zł przelewem na Konto Osobiste.


Druga

W miesiącu następującym po spełnieniu warunków do Drugiej nagrody *

Możesz otrzymać 190 zł przelewem na Konto Osobiste.


Trzecia

W miesiącu następującym po spełnieniu warunków do Trzeciej nagrody

Możesz otrzymać 190 zł przelewem na Konto Osobiste.

5. Prowizje i opłaty

 • 0 zł za prowadzenie rachunku płatniczego
 • 0 zł za wypłaty gotówki ze wszystkich bankomatów
 • 0 zł za krajowe przelewy w PLN w bankowości internetowej i aplikacji mobilnej
 • 0 zł za wygodne przelewy BLIKIEM na numer telefonu