Okazje finansowe - archiwum

Poniżej znajdują się już nieaktualne promocje, dla osób, które z nich skorzystały i chcą przypomnieć sobie warunki. Dbam o Wasze premie, więc nie usuwam informacji zbyt wcześnie! 😉 Jeżeli nie znajdziesz tu promocji, w której brałeś udział, oznacza to, że czas wypłacenia nagrody już minął.

Otwórz konto i zgarnij do 400 zl!

Sprawdź promocję w Santander banku!

1. Kto może wziąć udział w promocji?​

 • Każdy, kto nie jest pracownikiem banku.
 • Każdy kto od 1 września 2020 r. do dnia otwarcia Konta w tej promocji nie miał otwartego i nie był właścicielem ani współwłaścicielem oszczędnościowo-rozliczeniowego rachunku w naszym banku.
 • Każdy kto od 1 kwietnia 2019 r. nie otworzył Konta w ramach akcji promocyjnej organizowanej przez
  bank.
 • Każdy, kto wyrazi zgody marketingowe.

2. Jakie są warunki?

 • Złóż wniosek o Konto Jakie Chcę wraz z kartą debetową do 30.11.2022 r.
 • Wyraź wszystkie zgody określone w regulaminie promocji.
 • do 31 października 2022 r. złożysz wniosek o konto i kartę debetową i usługi Santander online i wyrazisz wszystkie wymagane zgody, a do 10 listopada 2022 r. podpiszesz umowę o te produkty.
 • od 1 do 30 listopada 2022 r. na Twoje konto wpłynie łącznie co najmniej 1000 zł.
 • w trakcie składania wniosku podasz nam swój numer telefonu komórkowego (aktywny) i aktualny adres e-mail.

3. Zasady przyznawania premii.​

Jeśli spełnisz łącznie poniższe warunki.

  • do 30 listopada 2022 r. złożysz wniosek o konto i kartę debetową i usługi Santander online i wyrazisz wszystkie wymagane zgody, a do 10 grudnia 2022 r. podpiszesz umowę o te produkty;

  • od 1 do 31 grudnia 2022 r. zapłacisz min. 1 płatność na kwotę min 10 zł. I min raz zalogujesz się do aplikacji Santander mobile.

OTRZYMASZ 100 zł

W drugiej turze otrzymasz 200 zł, jeśli spełnisz wszystkie warunki z pierwszej tury promocji i:

 • w każdym z trzech miesięcy, tj. od stycznia 2023 r. do marca 2023 r.:
  • zapewnisz łącznie co najmniej 1000 zł wpływu na konto;
  • zapłacisz min. raz kartą debetową na kwotę co najmniej 10 zł;
  • zalogujesz się co najmniej 2 razy do aplikacji Santander mobile.

OTRZYMASZ 200 zł

Jak otrzymać Open eVoucher Sodexo o wartości 100 zł do wykorzystania u naszych partnerów.

 • od 1 listopada 2022 r. do 30 listopada 2022 r. złożysz wniosek o konto wraz z kartą debetową oraz usługami Santander online i zarejestrujesz się zgodnie z zasadami, zawartymi w tym regulaminie,
 • najpóźniej do 10 grudnia 2022 r. zawrzesz umowę o konto wraz z kartą debetową oraz
  usługami Santander online na podstawie złożonego wniosku,
 • w każdym z 5 wskazanych miesięcy, tj. w grudniu 2022 r., w styczniu 2023 r., w lutym 2023
  r., w marcu 2023 r. oraz w kwietniu 2023 r. wykonasz minimum 3 przelewy w aplikacji
  Santander mobile (opcjonalnie):
   przelew w złotych na rachunek obcy (np. opłaty za media),
   przelew do ZUS, do Urzędów Skarbowych lub innych organów podatkowych.
  Pamiętaj również, aby wyrazić wszystkie zgody, o których piszemy w dziale „Kto może wziąć
  udział w promocji i na jakich zasadach”.

4. Kiedy zostanie przyznana premia?

100 zł premii otrzymasz do 31 stycznia 2023 r 

200 zł premii w drugiej turze otrzymasz do 30 kwietnia 2023 r

Open eVoucher o wartości 100 zł do wykorzystania na platformie openevoucher.sodexo.pl. Otrzymasz do 31.05.2023 r.

5. Prowizje i opłaty

 • 0 zł za prowadzenie konta
 • 0 zł za przelewy natychmiastowe w aplikacji mobilnej
 • 0 zł za kartę do konta (przy zmianie wariantu opłaty i 5 płatnościach kartą w miesiącu)
 • 0 zł za wypłaty Kartą Dopasowaną w bankomatach Santander Bank Polska
 • 0 zł za wypłaty BLIKIEM we wszystkich bankomatach w Polsce
 • 0 zł za zlecenia stałe i polecenia zapłaty

Otwórz konto i zgarnij do 200 zł!

Sprawdź promocję w Banku Pekao!

1. Kto może wziąć udział w promocji?​

 • Każdy, kto nie jest pracownikiem banku.
 • Każdy, kto jest nowym Klientem banku i przez ostatnie 24 miesiące nie posiadał aktywnych umów z bankiem
 • Każdy, kto wyrazi zgody marketingowe.

2. Jakie są warunki?

Otwórz Konto Przekorzystne online z kartą debetową, bankowością internetową Pekao24 oraz aplikacją PeoPay w terminie do 16.10.2022 r.

3. Zasady przyznawania premii.​

Jak zdobyć 50 zł?

Otwórz Konto Przekorzystne online z kartą debetową, bankowością internetową Pekao24 oraz aplikacją PeoPay w terminie do 16.10.2022 r. i zgarnij 50 zł za założenie konta!

Jak zgarnąć 150 zł? 

Zrób min. 5 transakcji bezgotówkowych kartą debetową do konta lub aplikacją PeoPay co miesiąc przez 3 miesiące od założenia konta. Po trzech miesiącach otrzymasz nawet 150 zł w prezencie.

Do wypłacenia nagrody niezbędne jest logowanie do aplikacji PeoPay min. 1 raz/m-c przez kolejne miesiące zaczynając od miesiąca następnego po założeniu konta. Każde 50 zł wypłacane jest co miesiąc.

4. Kiedy zostanie przyznana premia?

Nagroda zostanie wypłacona:

 • Pierwsza część nagrody zostanie wypłacona nie później niż do 30.11.2022 r., przy czym:
  1) jeśli umowę o Konto zawrzesz od 1.09 do 30.09 2022 r., Nagrodę otrzymasz do 31.10.2022 r.,
  2) jeśli umowę o Konto zawrzesz od 1.10 do 16.10.2022 r., Nagrodę otrzymasz do 30.11.2022 r.

 • ruga część nagrody zostanie wypłacona nie później niż do 31.12.2022 r., przy czym:
  1) jeśli umowę o Konto zawrzesz od 1.09 do 30.09 2022 r. i spełnisz warunki Promocji określone w rozdziale „II. Warunki przyznania Nagrody” w ust. 3, czyli w miesiącu październiku 2022 r., Nagrodę 50 zł otrzymasz do 30.11.2022 r.,
  b) jeśli umowę o Konto zawrzesz od 1.10 do 16.10.2022 r. i spełnisz warunki Promocji określone w rozdziale „II. Warunki przyznania Nagrody” w ust. 3, czyli w miesiącu listopadzie 2022 r., Nagrodę 50 zł otrzymasz do 31.12.2022 r.,

 • Trzecia część nagrody zostanie wypłacona nie później niż do 31.01.2023 r., przy czym:
  1) jeśli umowę o Konto zawrzesz od 1.09 do 30.09 2022 r. i spełnisz warunki Promocji określone w rozdziale „II. Warunki przyznania Nagrody” w ust. 4, czyli w miesiącu listopadzie 2022 r., Nagrodę 50 zł otrzymasz do 31.12.2022 r.
  b) jeśli umowę o Konto zawrzesz od 1.10 do 16.10.2022 r i spełnisz warunki Promocji określone w rozdziale „II. Warunki przyznania Nagrody” w ust. 4, czyli w miesiącu grudniu 2022 r., Nagrodę 50 zł otrzymasz do 31.01.2023 r.

 • Czwarta część nagrody zostanie wypłacona nie później niż do 28.02.2023 r., przy czym:
  1) jeśli umowę o Konto zawrzesz od 1.09 do 30.09 2022 r. i spełnisz warunki Promocji określone w rozdziale „II. Warunki przyznania Nagrody” w ust. 5, czyli w miesiącu grudniu 2022 r., Nagrodę 50 zł otrzymasz do 31.01.2023 r.
  b) jeśli umowę o Konto zawrzesz od 1.10 do 16.10.2022 r i spełnisz warunki Promocji określone w rozdziale „II. Warunki przyznania Nagrody” w ust. 5, czyli w miesiącu styczniu 2023 r., Nagrodę 50 zł otrzymasz do 28.02.2023 r.

5. Prowizje i opłaty

 • 0 zł za prowadzenie rachunku płatniczego
 • 0 zł za obsługę karty debetowej
 • 0 zł za wypłaty gotówki ze wszystkich bankomatów
 • 0 zł za krajowe przelewy w PLN w bankowości internetowej i aplikacji mobilnej
 • 0 zł za polecenie przelewu BLIKIEM
  na nr telefonu**

Otwórz konto i zgarnij 450 zl!

Sprawdź promocję w Citi Banku!

1. Kto może wziąć udział w promocji?​

 • Każdy, kto nie jest pracownikiem banku.
 • Każdy, kto jest nowym Klientem banku i przez ostatnie 12 miesięce nie posiadał aktywnych umów z bankiem
 • Każdy, kto wyrazi zgody marketingowe.

2. Jakie są warunki?

 • Do 07.11.2022 podpisz umowę o prowadzenie konta i wyraź zgody wymagane regulaminem promocji dostępny pod TYM LINKIEM.
 • Oferta obowiązuje 3000 kont – kto pierwszy ten lepszy 😉

3. Zasady przyznawania premii.​

 • Otwórz konto osobiste CitiKonto

Możesz wypełnić wniosek online samodzielnie lub zostawić swoje dane, a Doradca oddzwoni i wypełni z Tobą wniosek.

 • Odbierz 150 zł za transakcje BLIKIEM

Dokonaj tym sposobem płatności min. 3 transakcji na kwotę min. 300 zł, aby odebrać 150 zł cashback – masz czas do ostatniego dnia pierwszego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym otwarto Konto.

 • Odbierz 150 zł za przelanie wynagrodzenia lub transakcje walutowe

Przelej na konto min. 2000 zł z tytułu wynagrodzenia lub wykonaj w Citi Kantor zlecenie walutowe na min. 2000 zł, aby odebrać 150 zł cashback – masz czas do ostatniego dnia drugiego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym otwarto Konto.

 • Dodatkowe 100 zł za spełnienie 2 ww. warunków.

Każdy uczestnik, który spełni powyższe warunki otrzyma dodatkowo nagrodę o wartości 100 zł.

 • Odbierz 50 zł za wyrażenie zgody na kontakt z nami

Możesz dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych i otrzymać 50 zł cashback.

4. Kiedy zostanie przyznana premia?

Nagroda 1 zostanie przekazana przez Bank w bankowości internetowej na dedykowanej stronie w zakładce
„Korzyści i produkty”, najpóźniej do ostatniego dnia roboczego w miesiącu następującym po miesiącu w którym
otwarto Konto.

Nagroda 2 zostanie przekazana przez Bank na Konto Uczestnika nie później niż do ostatniego dnia drugiego
miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu w którym otwarto Konto.

Nagroda 3 zostanie przekazana przez Bank na Konto Uczestnika nie później niż do ostatniego dnia trzeciego
miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu w którym otwarto Konto.

Nagroda 4 zostanie przekazana przez Bank na Konto Uczestnika nie później niż do ostatniego dnia czwartego
miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu w którym otwarto Konto.

5. Prowizje i opłaty

 • 0 zł za prowadzenie rachunku płatniczego
 • 0 zł za obsługę karty debetowej
 • 0 zł za pierwsze 4 wypłaty gotówki ze wszystkich bankomatów
 • 0 zł za krajowe przelewy w PLN w bankowości internetowej i aplikacji mobilnej

Otwórz konto i zgarnij 350 zł!

Sprawdź promocję w Banku BNP!

1. Kto może wziąć udział w promocji?​

 • Każdy, kto nie jest pracownikiem banku.
 • Każdy, kto jest nowym Klientem banku i przez ostatnie 12 miesięcy nie posiadał aktywnych umów z bankiem
 • Każdy, kto wyrazi zgody marketingowe.

2. Jakie są warunki?

 • Uzupełnij Formularz rejestracyjny, kliknij w Link promocyjny oraz złóż wniosek o Otwarcie Konta Osobistego z Kartą i dostępem do Bankowości elektronicznej. Możesz to zrobić do 25.11.2022 r.
 • Możesz to zrobić w aplikacji GOmobile
  lub przez Internet. Podpisz umowę
  oraz koniecznie nadaj PIN do karty
  do 09.12.2022 r.

3. Zasady przyznawania premii.​

W okresie od dnia 03.10. do dnia 09.12.2022 r. 

– otwórz Konto osobiste i nadaj PIN do Karty

W miesiącu następującym po miesiącu nadania PINu do Karty możesz otrzymać nagrodę pieniężną w wysokości 50 zł przelewem


W kolejnym miesiącu

– wykonaj min. 5 Transakcji BLIK oraz

– otrzymaj Przelew/Przelewy na łączną kwotę min. 250zł

Możesz otrzymać 150 zł przelewem na Konto Osobiste.


W kolejnym miesiącu

– wykonaj 1 Przelew na kwotę min. 50 zł oraz

– wykonaj min. 10 Transakcji bezgotówkowych Kartą

W miesiącu następującym po spełnieniu warunków do Trzeciej nagrody możesz otrzymać pieniężną w wysokości 150 zł

4. Kiedy zostanie przyznana premia?

W celu odbioru Pierwszej nagrody: a) każdy Laureat wraz z informacją o zdobyciu nagrody, otrzyma od Organizatora z adresu e-mail megaokazja@promocja.bnpparibas.pl na podany podczas rejestracji w Formularzu rejestracyjnym adres e-mail wiadomość z linkiem oraz unikalnym kodem, które posłużą do zalogowania się na bezpiecznej stronie Organizatora, której dotyczy link. b) każdy Laureat do 26 dnia miesiąca, w którym otrzymał informację o zdobyciu Pierwszej nagrody, zaloguje się na stronie wskazanej w wiadomości od Organizatora za pomocą swojego adresu e-mail, podanego w Formularzu rejestracyjnym oraz przesłanych uprzednio przez Organizatora linku i unikalnego kodu oraz przekaże numer Konta Osobistego, na który zostanie wypłacona nagroda.

5. Prowizje i opłaty

 • 0 zł za prowadzenie rachunku płatniczego
 • 0 zł za wypłaty gotówki ze wszystkich bankomatów
 • 0 zł za krajowe przelewy w PLN w bankowości internetowej i aplikacji mobilnej
 • 0 zł za wygodne przelewy BLIKIEM na numer telefonu

Zarabiaj na bankach!

Sprawdź promocję Alior Banku!

1. Kto może wziąć udział w promocji?​

 • Każdy, kto nie jest pracownikiem banku.
 • Każdy, kto jest nowym Klientem banku i przez ostatnie 24 miesięce nie posiadał aktywnych umów z bankiem
 • Każdy, kto wyrazi zgody marketingowe.

2. Jakie są warunki?

 • Do 30.11.2022 wypełnić wniosek dostępny pod TYM LINKIEM.
 • Wyraź zgodę marketingową podczas składania wniosku i podpisz umowę o konto i kartę w ciągu 30 dni.
 • Aktywuj 2 dowolne korzyści na Koncie Jakże Osobistym.
 • Niewypowiedzenie albo nieodstąpienie od Umowy o Konto oraz Umowy o Kartę Płatniczą do
  dnia przekazania przez Bank Nagrody.

3. Zasady przyznawania premii.​

NAGRODA 8×50 zł

Aby otrzymać 50 zł przez 8 miesięcy (max 400 zł), wystarczy, że w miesiącu:

 • wykonasz co najmniej 1 transakcję bezgotówkową kartą płatniczą wydaną do otwartego konta na dowolną kwotę.
 • zalogujesz się do aplikacji mobilnej.

4. Kiedy zostanie przyznana premia?

 • Nagrody będą wypłacane do końca miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu kalendarzowym, w którym spełniono warunki. Szczegóły dostępne w Regulaminie oferty specjalnej „Bankuj i zyskuj z kontem – edycja II” oraz w Regulaminie Korzyści do Konta Jakże Osobistego.

5. Prowizje i opłaty

 • Dla osób do 26 roku życia:

  • Opłata za prowadzenie konta – 0 zł
  • Opłata za kartę – 5 zł lub 0 zł (zwolnienie: transakcje kartą za min. 300 zł)
  • Przelewy przez Internet – 0 zł 
  • Wypłaty z bankomatów w Polsce – Alior 0 zł, pozostałe 2,5 zł

  Dla osób powyżej 26 roku życia:

  • Opłata za prowadzenie konta – 10 zł lub 0 zł (zwolnienie: wpływ min. 1500 zł)
  • Opłata za kartę 5 zł lub 0 zł (zwolienie: transakcje kartą za min. 300 zł)
  • Przelewy przez Internet – 0 zł 
  • Wypłaty z bankomatów w Polsce -Alior 0 zł, pozostałe 2,5 zł
   
   
  Porady: Najłatwiej spełnić warunek wpływów 1500 zł przelewając sobie 1500 zł ze swojego konta w innym banku lub wykorzystać to konto do otrzymania wynagrodzenia.

Otwórz konto i zgarnij 450 zl!

Sprawdź promocję w Citi Banku!

1. Kto może wziąć udział w promocji?​

 • Każdy, kto nie jest pracownikiem banku.
 • Każdy, kto jest nowym Klientem banku i przez ostatnie 12 miesięce nie posiadał aktywnych umów z bankiem
 • Każdy, kto wyrazi zgody marketingowe.

2. Jakie są warunki?

 • Do 30.09.2022 podpisz umowę o prowadzenie konta i wyraź zgody wymagane regulaminem promocji dostępny pod TYM LINKIEM.
 • Oferta obowiązuje 3000 kont – kto pierwszy ten lepszy 😉

3. Zasady przyznawania premii.​

 • Otwórz konto osobiste CitiKonto

Możesz wypełnić wniosek online samodzielnie lub zostawić swoje dane, a Doradca oddzwoni i wypełni z Tobą wniosek.

 • Odbierz 150 zł za transakcje BLIKIEM

Dokonaj tym sposobem płatności min. 3 transakcji na kwotę min. 300 zł, aby odebrać 150 zł cashback – masz czas do ostatniego dnia pierwszego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym otwarto Konto.

 • Odbierz 150 zł za przelanie wynagrodzenia lub transakcje walutowe

Przelej na konto min. 2000 zł z tytułu wynagrodzenia lub wykonaj w Citi Kantor zlecenie walutowe na min. 2000 zł, aby odebrać 150 zł cashback – masz czas do ostatniego dnia drugiego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym otwarto Konto.

 • Dodatkowe 100 zł za spełnienie 2 ww. warunków.

Każdy uczestnik, który spełni powyższe warunki otrzyma dodatkowo nagrodę o wartości 100 zł.

 • Odbierz 50 zł za wyrażenie zgody na kontakt z nami

Możesz dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych i otrzymać 50 zł cashback.

4. Kiedy zostanie przyznana premia?

Nagroda 1 zostanie przekazana przez Bank w bankowości internetowej na dedykowanej stronie w zakładce
„Korzyści i produkty”, najpóźniej do ostatniego dnia roboczego w miesiącu następującym po miesiącu w którym
otwarto Konto.

Nagroda 2 zostanie przekazana przez Bank na Konto Uczestnika nie później niż do ostatniego dnia drugiego
miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu w którym otwarto Konto.

Nagroda 3 zostanie przekazana przez Bank na Konto Uczestnika nie później niż do ostatniego dnia trzeciego
miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu w którym otwarto Konto.

Nagroda 4 zostanie przekazana przez Bank na Konto Uczestnika nie później niż do ostatniego dnia czwartego
miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu w którym otwarto Konto.

5. Prowizje i opłaty

 • 0 zł za prowadzenie rachunku płatniczego
 • 0 zł za obsługę karty debetowej
 • 0 zł za pierwsze 4 wypłaty gotówki ze wszystkich bankomatów
 • 0 zł za krajowe przelewy w PLN w bankowości internetowej i aplikacji mobilnej

Otwórz konto i zgarnij do 400 zl!

Sprawdź promocję w Santander banku!

1. Kto może wziąć udział w promocji?​

 • Każdy, kto nie jest pracownikiem banku.
 • Każdy kto od 1 września 2020 r. do dnia otwarcia Konta w tej promocji nie miał otwartego i nie był właścicielem ani współwłaścicielem oszczędnościowo-rozliczeniowego rachunku w naszym banku.
 • Każdy kto od 1 kwietnia 2019 r. nie otworzył Konta w ramach akcji promocyjnej organizowanej przez
  bank.
 • Każdy, kto wyrazi zgody marketingowe.

2. Jakie są warunki?

 • do 10 września 2022 r. otworzysz konto z kartą debetową i Santander online na podstawie złożonego wniosku.
 • zalogujesz się co najmniej raz do aplikacji Santander mobile.

3. Zasady przyznawania premii.​

Jeśli spełnisz łącznie poniższe warunki.

  • do 31 sierpnia 2022 r. złożysz wniosek o konto i kartę debetową i usługi Santander online i wyrazisz wszystkie wymagane zgody, a do 10 września 2022 r. podpiszesz umowę o te produkty;

  • w trakcie składania wniosku podasz nam swój numer telefonu komórkowego (aktywny) i aktualny adres e-mail.

OTRZYMASZ 50 zł

W drugiej turze otrzymasz 250 zł, jeśli spełnisz wszystkie warunki z pierwszej tury promocji i:

 • w każdym z trzech miesięcy od 1 września 2022 do 30 listopada 2022 r.:
  • zapewnisz łącznie co najmniej 1000 zł wpływu na konto;
  • zapłacisz min. 2 razy kartą debetową na kwotę co najmniej 10 zł każda
  • min. raz zalogujesz się do aplikacji Santander mobile z urządzenia mobilnego

OTRZYMASZ 250 zł 

Jak uzyskać dodatkowe 100 zł w promocji na zakupy w sklepach Biedronka

 • do 31 sierpnia 2022 r. złóż wniosek o konto wraz z kartą debetową oraz usługami Santander online wyrażając w nim wszystkie wymagane zgody i zarejestruj się w promocji wypełniając poniższy formularz.
 • do 10 września 2022 r. podpisz umowę o te produkty na podstawie złożonego wniosku.
 • do 30 września 2022 r. w usługach Santander online dodaj jeden dowolny cel w ramach usługi Moje Cele i wybierzesz metodę oszczędzania „Końcówki transakcji”
 • do 31 stycznia 2023 r. odłóż w ramach tego celu, metodą oszczędzania „Końcówki transakcji” minimum 50 zł.

4. Kiedy zostanie przyznana premia?

50 zł premii otrzymasz do 30 września 2022 r 

250 zł premii w drugiej turze otrzymasz do 31 grudnia 2022 r

5. Prowizje i opłaty

 • 0 zł za prowadzenie konta
 • 0 zł za przelewy natychmiastowe w aplikacji mobilnej
 • 0 zł za kartę do konta (przy zmianie wariantu opłaty i 5 płatnościach kartą w miesiącu)
 • 0 zł za wypłaty Kartą Dopasowaną w bankomatach Santander Bank Polska
 • 0 zł za wypłaty BLIKIEM we wszystkich bankomatach w Polsce
 • 0 zł za zlecenia stałe i polecenia zapłaty

Otwórz konto i zgarnij do 360 zl!

Sprawdź promocję w Millennium Banku!

1. Kto może wziąć udział w promocji?​

Uczestnikiem Akcji może być tylko pełnoletnia osoba fizyczna, która:

 • jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego;
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 • posiada miejsce zamieszkania na terytorium Polski;
 • nie jest Pracownikiem Banku.
 • Obowiązuje limit 40 000 kont – kto pierwszy ten lepszy 🙂

2. Jakie są warunki?

Do 31.08.2022 r. załóż Konto 360° – podpisz umowę.


  1. Załóż online konto Millennium 360°, zamów kartę do konta, wyraź zgody marketingowe oraz zgodę dotyczącą usługi Zwroty za zakupy.
  2. Do 30.09.2022 r. aktywuj aplikację mobilną Banku Millennium i przynajmniej 1 raz zapłać kartą do konta lub BLIKIEM.

OTRZYMASZ 90 zł

Jeśli spełnisz wszystkie warunki z pierwszej tury promocji oraz w każdym z trzech kolejnych miesięcy spełnisz następujące warunki:

  1. Przynajmniej 5 razy zapłać kartą do konta lub BLIKIEM.
  2. Zasilaj konto kwotą min. 500 zł.
  3. Spełnij te warunki w każdym z 3 kolejnych miesięcy określonych w regulaminie.

OTRZYMASZ 270 zł

 

3. Zasady przyznawania premii.​

 • Pierwsza Premia zostanie wypłacona Uczestnikowi do
  31.10.2022 r., jeżeli przed upływem tej daty nie rozwiąże,
  nie wypowie lub nie odstąpi od umowy o Konto.
 • Druga Premia zostanie wypłacona Uczestnikowi do 31.12.2022 r., jeżeli do tej daty nie rozwiąże, nie wypowie lub nie odstąpi od umowy o Konto, a w przypadku zawarcia umowy o Konto z wykorzystaniem zdalnej weryfikacji (na selfie) złoży w placówce Banku wzór podpisu oraz udostępni dokument tożsamości.

4. Kiedy zostanie przyznana premia?

Uczestnik, który otworzy Konto w sierpniu 2022 r. i spełni warunki do 30.09.2022 r., otrzyma Pierwszą Premię do 30.10.2022 r.,

Druga Premia zostanie przekazana Uczestnikowi do końca
miesiąca następującego po okresie trzech miesięcy, w których
spełnił powyższe warunki, co oznacza, że:
c) Uczestnik, który otworzy konto w sierpniu 2022 r. i spełni warunki we wrześniu, w październiku i listopadzie 2022 r., otrzyma drugą Premię do 31.12.2022 r.,

5. Prowizje i opłaty

 • 0 zł za prowadzenie rachunku płatniczego
 • 0 zł za obsługę karty debetowej
 • 0 zł za wypłaty gotówki ze wszystkich bankomatów
 • 0 zł za krajowe przelewy w PLN w bankowości internetowej i aplikacji mobilnej
 • 0 zł za wygodne przelewy BLIKIEM na numer telefonu
 • 0 zł za realizację zleceń stałych i poleceń zapłaty

Konto 360° Student jest prowadzone dla osób w wieku 18-26 lat. Obsługa karty debetowej i wypłaty gotówki z bankomatów są bezpłatne w przypadku min. 1 płatności kartą do konta lub BLIKIEM w miesiącu. W przypadku braku płatności kartą lub BLIKIEM, opłata za obsługę karty debetowej wynosi 4 zł miesięcznie.

Otwórz konto i zgarnij do 360 zl!

Sprawdź promocję w Millennium Banku!

1. Kto może wziąć udział w promocji?​

Uczestnikiem Akcji może być tylko pełnoletnia osoba fizyczna, która:

 • jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego;
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 • posiada miejsce zamieszkania na terytorium Polski;
 • nie jest Pracownikiem Banku.
 • Obowiązuje limit 40 000 kont – kto pierwszy ten lepszy 🙂

2. Jakie są warunki?

Do 31.08.2022 r. załóż Konto 360° – podpisz umowę.


  1. Załóż online konto Millennium 360°, zamów kartę do konta, wyraź zgody marketingowe oraz zgodę dotyczącą usługi Zwroty za zakupy.
  2. Do 30.09.2022 r. aktywuj aplikację mobilną Banku Millennium i przynajmniej 1 raz zapłać kartą do konta lub BLIKIEM.

OTRZYMASZ 90 zł

Jeśli spełnisz wszystkie warunki z pierwszej tury promocji oraz w każdym z trzech kolejnych miesięcy spełnisz następujące warunki:

  1. Przynajmniej 5 razy zapłać kartą do konta lub BLIKIEM.
  2. Zasilaj konto kwotą min. 500 zł.
  3. Spełnij te warunki w każdym z 3 kolejnych miesięcy określonych w regulaminie.

OTRZYMASZ 270 zł

 

3. Zasady przyznawania premii.​

 • Pierwsza Premia zostanie wypłacona Uczestnikowi do
  31.10.2022 r., jeżeli przed upływem tej daty nie rozwiąże,
  nie wypowie lub nie odstąpi od umowy o Konto.
 • Druga Premia zostanie wypłacona Uczestnikowi do 31.12.2022 r., jeżeli do tej daty nie rozwiąże, nie wypowie lub nie odstąpi od umowy o Konto, a w przypadku zawarcia umowy o Konto z wykorzystaniem zdalnej weryfikacji (na selfie) złoży w placówce Banku wzór podpisu oraz udostępni dokument tożsamości.

4. Kiedy zostanie przyznana premia?

Uczestnik, który otworzy Konto w sierpniu 2022 r. i spełni warunki do 30.09.2022 r., otrzyma Pierwszą Premię do 30.10.2022 r.,

Druga Premia zostanie przekazana Uczestnikowi do końca
miesiąca następującego po okresie trzech miesięcy, w których
spełnił powyższe warunki, co oznacza, że:
c) Uczestnik, który otworzy konto w sierpniu 2022 r. i spełni warunki we wrześniu, w październiku i listopadzie 2022 r., otrzyma drugą Premię do 31.12.2022 r.,

5. Prowizje i opłaty

 • 0 zł za prowadzenie rachunku płatniczego
 • 0 zł za obsługę karty debetowej
 • 0 zł za wypłaty gotówki ze wszystkich bankomatów
 • 0 zł za krajowe przelewy w PLN w bankowości internetowej i aplikacji mobilnej
 • 0 zł za wygodne przelewy BLIKIEM na numer telefonu
 • 0 zł za realizację zleceń stałych i poleceń zapłaty

Konto 360° Student jest prowadzone dla osób w wieku 18-26 lat. Obsługa karty debetowej i wypłaty gotówki z bankomatów są bezpłatne w przypadku min. 1 płatności kartą do konta lub BLIKIEM w miesiącu. W przypadku braku płatności kartą lub BLIKIEM, opłata za obsługę karty debetowej wynosi 4 zł miesięcznie.

Otwórz konto i zgarnij 555 zł!

Sprawdź promocję w Banku Credit Agricole!

1. Kto może wziąć udział w promocji?​

 • Każdy, kto nie jest pracownikiem banku.
 • Z promocji nie możesz skorzystać, jeśli byłeś posiadaczem konta w banku po 31.12.2020 r
 • Każdy, kto wyrazi zgody marketingowe.

2. Jakie są warunki?

 • Do 31.08.2022 powinieneś:
 • a. podpisać z nami nową umowę konta z kartą do konta,
 • b. aktywować dostęp do konta przez przynajmniej jeden z naszych serwisów CA24: CA24 ebank lub CA24
  Mobile,
 • c. wybrać wyciągi z konta w formie elektronicznej (wysyłane na Twój adres email lub dostępne w CA24
  ebank),
 • d. przystąpić do tej promocji,
 • e. wyrazić zgody na otrzymywanie od nas ofert marketingowych,
 • f. spełniać warunki, które szczegółowo opisujemy dalej.

3. Zasady przyznawania premii.​

 • Premia za otwarcie konta wynosi 55 zł.
Aby otrzymać premię za otwarcie konta zapewnij wpływ na konto minimum 300 zł. Zrób to nie później niż do końca kolejnego miesiąca kalendarzowego po dniu otwarcia konta.

Dodatkowo możesz wybrać jedną z trzech premii za płatności:
 
 • 50 zł, aby ją otrzymać: wykonaj miesięcznie min. 3 płatności kartą, telefonem, zegarkiem lub BLIKIEM. Przez kolejne 6 miesięcy zwrócimy Ci 3% łącznej wartości Twoich płatności – nawet 8,35 zł miesięcznie.

 • 150 zł, aby ją otrzymać: wykonaj miesięcznie min. 5 płatności kartą, telefonem, zegarkiem lub BLIKIEM. Przez kolejne 12 miesięcy zwrócimy Ci 3% łącznej wartości Twoich płatności – nawet 12,50 zł miesięcznie.

 • 500 zł, aby ją otrzymać: wykonaj miesięcznie min. 10 płatności kartą, telefonem, zegarkiem lub BLIKIEM. Przez kolejne 20 miesięcy zwrócimy Ci 3% łącznej wartości Twoich płatności – nawet 25 zł miesięcznie.

4. Kiedy zostanie przyznana premia?

 • Premię za płatności wypłacimy na Twoje konto nie później niż na koniec kolejnego miesiąca kalendarzowego po tym, gdy spełnisz warunki do jej otrzymania.

 • Przykład:
  Otworzyłeś konto 12 maja 2022 r. i wybrałeś premię w wysokości 150zł. W czerwcu wykonałeś 5 płatności na łączną kwotę 500zł. 3% z tej wartości to 15 zł, w związku z tym wypłacimy Ci premię w wysokości 12,50 zł. Zrobimy to najpóźniej do 31 lipca 2022 r

5. Prowizje i opłaty

 • 0 zł* za prowadzenie rachunku płatniczego
 • 0 zł* za wypłaty gotówki ze wszystkich bankomatów
 • 0 zł* za krajowe przelewy w PLN w bankowości internetowej i aplikacji mobilnej
 • 0 zł* za za kartę wielowalutową do konta

*miesięcznie: min. 1 000 zł wpływu i 1 płatność kartą (również Google Pay, Apple Pay, Garmin Pay i Fitbit Pay) lub BLIKIEM

Otwórz konto i zgarnij do 360 zl!

Sprawdź promocję w Millennium Banku!

1. Kto może wziąć udział w promocji?​

Uczestnikiem Akcji może być tylko pełnoletnia osoba fizyczna, która:

 • jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego;
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 • posiada miejsce zamieszkania na terytorium Polski;
 • nie jest Pracownikiem Banku.
 • Obowiązuje limit 40 000 kont – kto pierwszy ten lepszy 🙂

2. Jakie są warunki?

Do 31.07.2022 r. załóż Konto 360° – podpisz umowę.


  1. Załóż online konto Millennium 360°, zamów kartę do konta, wyraź zgody marketingowe oraz zgodę dotyczącą usługi Zwroty za zakupy.
  2. Aktywuj aplikację mobilną Banku Millennium.
  3. Przynajmniej 1 raz zapłać kartą do konta lub BLIKIEM

OTRZYMASZ 180 zł

Jeśli spełnisz wszystkie warunki z pierwszej tury promocji oraz w każdym z trzech kolejnych miesięcy spełnisz następujące warunki:

  1. Przynajmniej 5 razy zapłać kartą do konta lub BLIKIEM.
  2. Zasilaj konto kwotą min. 500 zł.
  3. Spełnij te warunki w każdym z 3 kolejnych miesięcy określonych w regulaminie.

OTRZYMASZ 180 zł

 

3. Zasady przyznawania premii.​

 • Pierwsza Premia zostanie przekazana Uczestnikowi do końca miesiąca następującego po wskazanym wyżej okresie, w którym zostaną spełnione warunki do jej otrzymania, co oznacza, że: 
 • Uczestnik, który otworzy Konto w lipcu 2022 r. i spełni warunki
  do 31.08.2022 r., otrzyma Pierwszą Premię do 30.09.2022 r., o ile w tym czasie nie rozwiąże, nie
  wypowie lub nie odstąpi od umowy o Konto
 • Druga Premia zostanie przekazana Uczestnikowi w następnym miesiącu po okresie trzech miesięcy, w których spełnione zostały powyższe warunki, co oznacza, że: 
 • a) Uczestnik, który otworzy konto w lipcu 2022 r. i spełni warunki w sierpniu, we wrześniu i w październiku 2022 r., otrzyma Drugą Premię do 30.11.2022 r o ile w tym czasie nie rozwiąże, nie wypowie lub nie odstąpi od umowy o Konto, a w przypadku zawarcia umowy o Konto z wykorzystaniem foto weryfikacji (na selfie) złoży w placówce Banku wzór podpisu oraz udostępni dokument tożsamości.

4. Kiedy zostanie przyznana premia?

Uczestnik, który otworzy konto w kwietniu lub maju 2022 r. i spełni warunki do 30.06.2022 r., otrzyma Pierwszą Premię do 31.07.2022 r.,
b) Uczestnik, który otworzy Konto w czerwcu 2022 r. i spełni warunki do 31.07.2022 r., otrzyma Pierwszą Premię do 31.08.2022 r.,
c) Uczestnik, który otworzy Konto w lipcu 2022 r. i spełni warunki do 31.08.2022 r., otrzyma Pierwszą Premię do 30.09.2022 r.,

Druga Premia zostanie przekazana Uczestnikowi do końca
miesiąca następującego po okresie trzech miesięcy, w których
spełnił powyższe warunki, co oznacza, że:
a) Uczestnik, który otworzy Konto w kwietniu lub maju 2022 r. i
spełni warunki w czerwcu, lipcu i sierpniu 2022 r., otrzyma
Drugą Premię do 30.09.2022 r.,
b) Uczestnik, który otworzy konto w czerwcu 2022 r. i spełni
warunki w lipcu, sierpniu i we wrześniu 2022 r., otrzyma Drugą
Premię do 31.10.2022 r.,
c) Uczestnik, który otworzy konto w lipcu 2022 r. i spełni warunki w sierpniu, we wrześniu i w październiku 2022 r., otrzyma drugą Premię do 30.11.2022 r.,

5. Prowizje i opłaty

 • 0 zł za prowadzenie rachunku płatniczego
 • 0 zł za obsługę karty debetowej
 • 0 zł za wypłaty gotówki ze wszystkich bankomatów
 • 0 zł za krajowe przelewy w PLN w bankowości internetowej i aplikacji mobilnej
 • 0 zł za wygodne przelewy BLIKIEM na numer telefonu
 • 0 zł za realizację zleceń stałych i poleceń zapłaty

Konto 360° Student jest prowadzone dla osób w wieku 18-26 lat. Obsługa karty debetowej i wypłaty gotówki z bankomatów są bezpłatne w przypadku min. 1 płatności kartą do konta lub BLIKIEM w miesiącu. W przypadku braku płatności kartą lub BLIKIEM, opłata za obsługę karty debetowej wynosi 4 zł miesięcznie.

Otwórz konto i zgarnij 270 zl!

Sprawdź promocję w Citi Banku!

1. Kto może wziąć udział w promocji?​

 • Każdy, kto nie jest pracownikiem banku.
 • Każdy, kto jest nowym Klientem banku i przez ostatnie 12 miesięce nie posiadał aktywnych umów z bankiem
 • Każdy, kto wyrazi zgody marketingowe.

2. Jakie są warunki?

 • Do 31.07.2022 podpisz umowę o prowadzenie konta i wyraź zgody wymagane regulaminem promocji dostępny pod TYM LINKIEM.
 • Oferta obowiązuje 3000 kont – kto pierwszy ten lepszy 😉

3. Zasady przyznawania premii.​

 • Otwórz konto osobiste CitiKonto

Możesz wypełnić wniosek online samodzielnie lub zostawić swoje dane, a Doradca oddzwoni i wypełni z Tobą wniosek.

 • Odbierz 100 zł za transakcje BLIKIEM

Dokonaj tym sposobem płatności min. 3 transakcji na kwotę min. 300 zł, aby odebrać 100 zł cashback – masz czas do ostatniego dnia pierwszego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym otwarto Konto.

 • Odbierz 100 zł za przelanie wynagrodzenia lub transakcje walutowe

Przelej na konto min. 2000 zł z tytułu wynagrodzenia lub wykonaj w Citi Kantor zlecenie walutowe na min. 2000 zł, aby odebrać 100 zł cashback – masz czas do ostatniego dnia drugiego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym otwarto Konto.

 • Dodatkowe 50 zł za spełnienie 2 ww. warunków.

Każdy uczestnik, który spełni powyższe warunki otrzyma dodatkowo nagrodę o wartości 50 zł.

 • Odbierz 20 zł za wyrażenie zgody na kontakt z nami

Możesz dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych i otrzymać 20 zł cashback

4. Kiedy zostanie przyznana premia?

Nagroda 1 zostanie przekazana przez Bank w bankowości internetowej na dedykowanej stronie w zakładce
„Korzyści i produkty”, najpóźniej do ostatniego dnia roboczego w miesiącu następującym po miesiącu w którym
otwarto Konto.

Nagroda 2 zostanie przekazana przez Bank na Konto Uczestnika nie później niż do ostatniego dnia drugiego
miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu w którym otwarto Konto.

Nagroda 3 zostanie przekazana przez Bank na Konto Uczestnika nie później niż do ostatniego dnia trzeciego
miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu w którym otwarto Konto.

Nagroda 4 zostanie przekazana przez Bank na Konto Uczestnika nie później niż do ostatniego dnia czwartego
miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu w którym otwarto Konto.

5. Prowizje i opłaty

 • 0 zł za prowadzenie rachunku płatniczego
 • 0 zł za obsługę karty debetowej
 • 0 zł za pierwsze 4 wypłaty gotówki ze wszystkich bankomatów
 • 0 zł za krajowe przelewy w PLN w bankowości internetowej i aplikacji mobilnej

Otwórz konto i zgarnij do 300 zl!

Sprawdź promocję w Santander banku!

1. Kto może wziąć udział w promocji?​

 • Każdy, kto nie jest pracownikiem banku.
 • Każdy kto od 1 września 2020 r. do dnia otwarcia Konta w tej promocji nie miał otwartego i nie był właścicielem ani współwłaścicielem oszczędnościowo-rozliczeniowego rachunku w naszym banku.
 • Każdy kto od 1 kwietnia 2019 r. nie otworzył Konta w ramach akcji promocyjnej organizowanej przez
  bank.
 • Każdy, kto wyrazi zgody marketingowe.

2. Jakie są warunki?

 • do 10 sierpnia 2022 r. otworzysz konto z kartą debetową i Santander online na podstawie złożonego wniosku.
 • zalogujesz się co najmniej raz do aplikacji Santander mobile.

3. Zasady przyznawania premii.​

Jeśli spełnisz łącznie poniższe warunki.

  • do 31 lipca 2022 r. złożysz wniosek o Konto Jakie Chcę wraz z kartą debetową i usługami Santander online, wyrazisz w nim wszystkie zgody określone w regulaminie promocji i utrzymasz je co najmniej do końca okresu trwania promocji;

  • do 10 sierpnia 2022 r. otworzysz konto z kartą debetową i Santander online na podstawie złożonego wniosku;

OTRZYMASZ 50 zł

Jeśli spełnisz wszystkie warunki z pierwszej tury promocji oraz w każdym z trzech miesięcy od sierpnia do października spełnisz następujące warunki:

 • zapewnisz łącznie co najmniej 1000 zł wpływu na konto;
 • zapłacisz min. raz kartą debetową;
 • min. raz zalogujesz się do aplikacji Santander mobile.

 

OTRZYMASZ 250 zł 

4. Kiedy zostanie przyznana premia?

50 zł premii otrzymasz do 31 sierpnia 2022 r 

250 zł premii w drugiej turze otrzymasz do 30 listopada 2022 r

5. Prowizje i opłaty

 • 0 zł za prowadzenie konta
 • 0 zł za przelewy natychmiastowe w aplikacji mobilnej
 • 0 zł za kartę do konta (przy zmianie wariantu opłaty i 5 płatnościach kartą w miesiącu)
 • 0 zł za wypłaty Kartą Dopasowaną w bankomatach Santander Bank Polska
 • 0 zł za wypłaty BLIKIEM we wszystkich bankomatach w Polsce
 • 0 zł za zlecenia stałe i polecenia zapłaty

Otwórz konto i zgarnij do 400 zl!

Sprawdź promocję w Santander banku!

1. Kto może wziąć udział w promocji?​

 • Każdy, kto nie jest pracownikiem banku.
 • Każdy kto od 1 września 2020 r. do dnia otwarcia Konta w tej promocji nie miał otwartego i nie był właścicielem ani współwłaścicielem oszczędnościowo-rozliczeniowego rachunku w naszym banku.
 • Każdy kto od 1 kwietnia 2019 r. nie otworzył Konta w ramach akcji promocyjnej organizowanej przez
  bank.
 • Każdy, kto wyrazi zgody marketingowe.

2. Jakie są warunki?

 • do 10 czerwca 2022 r. otworzysz konto z kartą debetową i Santander online na podstawie złożonego wniosku;
 • do 30 czerwca 2022 r. wykonasz i nie odwołasz min. 1 płatność kartą debetową w sklepie lub w Internecie na kwotę co najmniej 10 zł.
 • na Twoje konto w lipcu/sierpniu i wrześniu wpłynie łącznie kwota co najmniej 1000 zł;
 • wykonasz i nie odwołasz min. 1 płatność kartą debetową w sklepie lub w Internecie na kwotę co najmniej 10 zł;
 • zalogujesz się co najmniej raz do aplikacji Santander mobile.

3. Zasady przyznawania premii.​

Jeśli spełnisz łącznie poniższe warunki.

  • do 31 maja 2022 r. złożysz wniosek o Konto Jakie Chcę wraz z kartą debetową i usługami Santander online, wyrazisz w nim wszystkie zgody określone w regulaminie promocji i utrzymasz je co najmniej do końca okresu trwania promocji;

  • do 10 czerwca 2022 r. otworzysz konto z kartą debetową i Santander online na podstawie złożonego wniosku;

  • do 30 czerwca 2022 r. wykonasz i nie odwołasz min. 1 płatność kartą debetową w sklepie lub w Internecie na kwotę co najmniej 10 zł.

OTRZYMASZ 100 zł

Jeśli spełnisz wszystkie warunki z pierwszej tury promocji oraz w każdym z trzech miesięcy tj. w lipcu 2022, w sierpniu 2022 oraz we wrześniu 2022  spełnisz następujące warunki:

 • na Twoje konto wpłynie łącznie kwota co najmniej 1000 zł;
 • wykonasz i nie odwołasz min. 1 płatność kartą debetową w sklepie lub w Internecie na kwotę co najmniej 10 zł;
 • zalogujesz się co najmniej raz do aplikacji Santander mobile.

OTRZYMASZ 200 zł 


Jak odebrać 100 zł na zakupy w Biedronce

 • zalogujesz się minimum raz do aplikacji Santander mobile;
 • wykonasz min. 1 przelew w złotych w aplikacji na rachunek obcy.

Liczba elektronicznych kart podarunkowych w tej promocji jest ograniczona i wynosi 2000 sztuk. O kolejności przyznawania elektronicznej karty podarunkowej będzie decydować kolejność złożenia wniosków.

4. Kiedy zostanie przyznana premia?

100 zł premii otrzymasz do 31 lipca 2022 r 

200 zł premii w drugiej turze otrzymasz do 31 października 2022 r

100 zł nagrody otrzymasz do 31 grudnia 2022 r

5. Prowizje i opłaty

 • 0 zł za prowadzenie konta
 • 0 zł za przelewy natychmiastowe w aplikacji mobilnej
 • 0 zł za kartę do konta (przy zmianie wariantu opłaty i 5 płatnościach kartą w miesiącu)
 • 0 zł za wypłaty Kartą Dopasowaną w bankomatach Santander Bank Polska
 • 0 zł za wypłaty BLIKIEM we wszystkich bankomatach w Polsce
 • 0 zł za zlecenia stałe i polecenia zapłaty

Otwórz konto i zgarnij 450 zł!

Sprawdź promocję w Banku BNP!

1. Kto może wziąć udział w promocji?​

 • Każdy, kto nie jest pracownikiem banku.
 • Każdy, kto jest nowym Klientem banku i przez ostatnie 12 miesięcy nie posiadał aktywnych umów z bankiem
 • Każdy, kto wyrazi zgody marketingowe.

2. Jakie są warunki?

 • Uzupełnij formularz rejestracyjny, kliknij w link promocyjny i złóż wniosek o otwarcie Konta osobistego z Kartą i dostępem do Bankowości elektronicznej.

Możesz to zrobić do 31.05.2022 r.


 • Otwórz konto przez Internet

Możesz to zrobić w aplikacji GOmobile lub przez Internet. Podpisz umowę oraz koniecznie nadaj PIN do karty do 14.06.2022 r.

3. Zasady przyznawania premii.​

W czerwcu:

 • otrzymaj Wpływ/y na konto na łączną kwotę min. 300 zł

W lipcu otrzymasz :

 • nagrodę pieniężną na Konto Osobiste w wysokości 100 zł

W lipcu:

 • spełnij warunki do otrzymania Pierwszej nagrody
 • wykonaj Transakcje BLIK na łączną kwotę min. 250 zł
 • otrzymaj Wpływ/y na Konto na łączną kwotę min. 1000 zł

W sierpniu otrzymasz: 

 • nagrodę pieniężną na Konto Osobiste w wysokości 150 zł

W sierpniu:

We wrześniu otrzymasz:

 • nagrodę pieniężną na Konto Osobiste w wysokości 150 zł

We wrześniu 

 • spełnij warunki do otrzymania Trzeciej nagrody
 • korzystaj dowolnie z Konta osobistego

Do 31 października otrzymasz 

 • nagrodę w postaci E-kodu do Biedronki w formie wiadomości sms o wartości 50 zł

4. Kiedy zostanie przyznana premia?

Do 20.07.2022 r. włącznie laureaci Pierwszej nagrody otrzymają wiadomość mailową z adresu megaszansa@bnpparibasplus.pl. Wraz z wiadomością przesłana zostanie instrukcja uzupełnienia numeru konta w celu jej wydania.

5. Prowizje i opłaty

 • 0 zł za prowadzenie rachunku płatniczego
 • 0 zł za wypłaty gotówki ze wszystkich bankomatów
 • 0 zł za krajowe przelewy w PLN w bankowości internetowej i aplikacji mobilnej
 • 0 zł za wygodne przelewy BLIKIEM na numer telefonu

Otwórz konto i zgarnij 270 zl!

Sprawdź promocję w Citi Banku!

1. Kto może wziąć udział w promocji?​

 • Każdy, kto nie jest pracownikiem banku.
 • Każdy, kto jest nowym Klientem banku i przez ostatnie 12 miesięce nie posiadał aktywnych umów z bankiem
 • Każdy, kto wyrazi zgody marketingowe.

2. Jakie są warunki?

 • Do 31.05.2022 podpisz umowę o prowadzenie konta i wyraź zgody wymagane regulaminem promocji dostępny pod TYM LINKIEM.
 • Oferta obowiązuje 3000 kont – kto pierwszy ten lepszy 😉

3. Zasady przyznawania premii.​

 • Otwórz konto osobiste CitiKonto

Możesz wypełnić wniosek online samodzielnie lub zostawić swoje dane, a Doradca oddzwoni i wypełni z Tobą wniosek.

 • Odbierz 100 zł za transakcje BLIKIEM

Dokonaj tym sposobem płatności min. 3 transakcji na kwotę min. 300 zł, aby odebrać 100 zł cashback – masz czas do ostatniego dnia pierwszego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym otwarto Konto.

 • Odbierz 100 zł za przelanie wynagrodzenia lub transakcje walutowe

Przelej na konto min. 2000 zł z tytułu wynagrodzenia lub wykonaj w Citi Kantor zlecenie walutowe na min. 2000 zł, aby odebrać 100 zł cashback – masz czas do ostatniego dnia drugiego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym otwarto Konto.

 • Dodatkowe 50 zł za spełnienie 2 ww. warunków.

Każdy uczestnik, który spełni powyższe warunki otrzyma dodatkowo nagrodę o wartości 50 zł.

 • Odbierz 20 zł za wyrażenie zgody na kontakt z nami

Możesz dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych i otrzymać 20 zł cashback

4. Kiedy zostanie przyznana premia?

Nagroda 1 zostanie przekazana przez Bank w bankowości internetowej na dedykowanej stronie w zakładce
„Korzyści i produkty”, najpóźniej do ostatniego dnia roboczego w miesiącu następującym po miesiącu w którym
otwarto Konto.

Nagroda 2 zostanie przekazana przez Bank na Konto Uczestnika nie później niż do ostatniego dnia drugiego
miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu w którym otwarto Konto.

Nagroda 3 zostanie przekazana przez Bank na Konto Uczestnika nie później niż do ostatniego dnia trzeciego
miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu w którym otwarto Konto.

Nagroda 4 zostanie przekazana przez Bank na Konto Uczestnika nie później niż do ostatniego dnia czwartego
miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu w którym otwarto Konto.

5. Prowizje i opłaty

 • 0 zł za prowadzenie rachunku płatniczego
 • 0 zł za obsługę karty debetowej
 • 0 zł za pierwsze 4 wypłaty gotówki ze wszystkich bankomatów
 • 0 zł za krajowe przelewy w PLN w bankowości internetowej i aplikacji mobilnej

Otwórz konto i zgarnij do 380 zl!

Sprawdź promocję w Santander banku!

1. Kto może wziąć udział w promocji?​

 • Każdy, kto nie jest pracownikiem banku.
 • Każdy kto od 1 września 2020 r. do dnia otwarcia Konta w tej promocji nie miał otwartego i nie był właścicielem ani współwłaścicielem oszczędnościowo-rozliczeniowego rachunku w naszym banku.
 • Każdy kto od 1 kwietnia 2019 r. nie otworzył Konta w ramach akcji promocyjnej organizowanej przez
  bank.
 • Każdy, kto wyrazi zgody marketingowe.

2. Jakie są warunki?

 • do dnia 30 kwietnia 2022 r.:

zawrzesz umowę o konto wraz z kartą debetową oraz usługami Santander online na podstawie złożonego wniosku

minimum raz zalogujesz się do aplikacji Santander mobile.

3. Zasady przyznawania premii.​

Jeśli spełnisz łącznie poniższe warunki.

  • złożysz wniosek o Konto wraz z kartą debetową do 30.04.2022 i otworzysz to konto.

  • w trakcie składania wniosku wyrazisz wszystkie zgody określone w regulaminie promocji i utrzymasz je co najmniej do końca okresu trwania promocji.

  • do dnia 30 kwietnia 2022 r.:
   • zarejestrujesz się w promocji wypełniając poniższy formularz i zaakceptujesz regulamin tej promocji,
  • do 10 maja 2022 r.

zawrzesz umowę o konto wraz z kartą debetową oraz usługami Santander online na podstawie złożonego wniosku

   • do 31 maja 2022 r.

minimum raz zalogujesz się do aplikacji Santander mobile.

OTRZYMASZ 100 zł

Jeśli spełnisz wszystkie warunki z pierwszej tury promocji oraz w każdym z trzech miesięcy tj.   w czerwcu 2022 r, w lipcu 2022 oraz w sierpniu 2022  spełnisz następujące warunki:

 • na Twoje Konto wpłynie łącznie kwota co najmniej 1000 zł,
 • wykonasz min. 1 transakcję bezgotówkową kartą debetową w sklepie lub w Internecie,
  na kwotę co najmniej 10 zł
 • co najmniej raz zalogujesz się do aplikacji Santander mobile

OTRZYMASZ 200 zł 


Jak odebrać 80 zł na zakupy u partnerów w Programie poleceń

 • Poleć konto rodzinie lub znajomym i spełnijcie warunki promocji a Ty i osoba zaproszona otrzymacie kartę podarunkową o wartości 80 zł na zakupy u jednego z naszych partnerów albo 4 bilety do kina.
 • Przystąp do programu poleceń

  Wygeneruj kod polecającego w naszej bankowości internetowej w zakładce Polecaj Bank i zaproś swoich znajomych.

 • Przekaż kod znajomemu

  Przekaż kod osobie zapraszanej, która poda Twój kod w ciągu 30 dni od otwarcia nowego konta z kartą Dopasowaną.

 • Spełnijcie warunki promocji

  Spełnijcie warunki opisane w regulaminie. Informację na temat spełnienia warunków sprawdzicie w bankowości internetowej.

 • Wybierzcie nagrodę

  Po spełnieniu warunków promocji nagrody zostaną udostępnione w Waszej bankowości internetowej, gdzie będziecie mogli wybrać jedną spośród dostępnych kart podarunkowych:
  Biedronka – 80 zł; Decathlon – 80 zł; RTV EURO AGD – 80 zł; Zalando – 80 zł; Helios – 4 bilety do kina; Cinema City – 4 bilety do kina

4. Kiedy zostanie przyznana premia?

100 zł premii otrzymasz w przypadku Konta otwartego w kwietniu 2022 r., nagrodę otrzymasz do 30 czerwca 2022 r 

200 zł premii w drugiej turze otrzymasz w przypadku Konta otwartego w kwietniu 2022 r., nagrodę otrzymasz do 30 lipca 2022 r

80 zł nagrody z programu poleceń otrzymasz w czasie 5 dni roboczych, od dnia kiedy zostaną spełnione warunki naszego programu.

5. Prowizje i opłaty

 • 0 zł za prowadzenie konta
 • 0 zł za przelewy natychmiastowe w aplikacji mobilnej
 • 0 zł za kartę do konta (przy zmianie wariantu opłaty i 5 płatnościach kartą w miesiącu)
 • 0 zł za wypłaty Kartą Dopasowaną w bankomatach Santander Bank Polska
 • 0 zł za wypłaty BLIKIEM we wszystkich bankomatach w Polsce
 • 0 zł za zlecenia stałe i polecenia zapłaty

Otwórz konto i zgarnij do 360 zl!

Sprawdź promocję w Millennium Banku!

1. Kto może wziąć udział w promocji?​

Uczestnikiem Akcji może być tylko pełnoletnia osoba fizyczna, która:

 • jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego;
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 • posiada miejsce zamieszkania na terytorium Polski;
 • nie jest Pracownikiem Banku.

2. Jakie są warunki?

Do 22.04.2022 r. załóż Konto 360° – podpisz umowę.


 • Jeśli spełnisz łącznie poniższe warunki:

 • złożysz wniosek o Konto wraz z kartą debetową do 22.04.2022 i otworzysz to konto najpóźniej do 15.03.2022 r.

 • w trakcie składania wniosku wyrazisz wszystkie zgody określone w regulaminie promocji i utrzymasz je co najmniej do końca okresu trwania promocji.

 • w okresie od otwarcia konta do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawarta została umowa o Konto, aktywuję aplikację mobilną i dokona co najmniej jednej płatności za pomocą usługi BLIK lub karty debetowej.

OTRZYMASZ 180 zł

Jeśli spełnisz wszystkie warunki z pierwszej tury promocji oraz w każdym z trzech miesięcy tj. w maju 2022 r.,  w czerwcu 2022 r. oraz w lipcu 2022 spełnisz następujące warunki:

 • na Twoje Konto wpłynie łącznie kwota co najmniej 1000 zł,
 • dokonasz w tym miesiącu co najmniej jednej płatności kartą debetową do tego Konta lub za pomocą usługi BLIK

OTRZYMASZ 180 zł

 

3. Zasady przyznawania premii.​

 • Pierwsza Premia zostanie przekazana Uczestnikowi do końca miesiąca następującego po wskazanym wyżej okresie, w którym zostaną spełnione warunki do jej otrzymania, co oznacza, że: 
 • a) Uczestnik, który otworzy Konto do 22 kwietnia 2022 r. i do
  31.05.2022 spełni warunki określone w regulaminie, otrzyma Pierwszą
  Premię do 30.06.2022 r., o ile w tym czasie nie rozwiąże, nie
  wypowie lub nie odstąpi od umowy o Konto
 • Druga Premia zostanie przekazana Uczestnikowi w następnym miesiącu po okresie trzech miesięcy, w których spełnione zostały powyższe warunki, co oznacza, że: 
 • a) Uczestnik, który spełni warunki określone w pkt-cie 1 i 2 w maju, czerwcu i lipcu 2022 r., otrzyma Drugą premię do 31.08.2022 r., o ile w tym czasie nie rozwiąże, nie wypowie lub nie odstąpi od umowy o Konto, a w przypadku zawarcia umowy o Konto z wykorzystaniem foto weryfikacji (na selfie) złoży w placówce Banku wzór podpisu oraz udostępni dokument tożsamości.

4. Kiedy zostanie przyznana premia?

 • Do 31.08.2022 r. na Twoje nowo otwarte konto trafi łącznie 360 zł.

5. Prowizje i opłaty

 • 0 zł za prowadzenie rachunku płatniczego
 • 0 zł za obsługę karty debetowej
 • 0 zł za wypłaty gotówki ze wszystkich bankomatów
 • 0 zł za krajowe przelewy w PLN w bankowości internetowej i aplikacji mobilnej
 • 0 zł za wygodne przelewy BLIKIEM na numer telefonu
 • 0 zł za realizację zleceń stałych i poleceń zapłaty

Konto 360° Student jest prowadzone dla osób w wieku 18-26 lat. Obsługa karty debetowej i wypłaty gotówki z bankomatów są bezpłatne w przypadku min. 1 płatności kartą do konta lub BLIKIEM w miesiącu. W przypadku braku płatności kartą lub BLIKIEM, opłata za obsługę karty debetowej wynosi 4 zł miesięcznie.

Otwórz konto i zgarnij 270 zl!

Sprawdź promocję w Citi Banku!

1. Kto może wziąć udział w promocji?​

 • Każdy, kto nie jest pracownikiem banku.
 • Każdy, kto jest nowym Klientem banku i przez ostatnie 12 miesięce nie posiadał aktywnych umów z bankiem
 • Każdy, kto wyrazi zgody marketingowe.

2. Jakie są warunki?

 • Do 30.04.2022 podpisz umowę o prowadzenie konta i wyraź zgody wymagane regulaminem promocji dostępny pod TYM LINKIEM.
 • Oferta obowiązuje 3000 kont – kto pierwszy ten lepszy 😉

3. Zasady przyznawania premii.​

 • Otwórz konto osobiste CitiKonto

Możesz wypełnić wniosek online samodzielnie lub zostawić swoje dane, a Doradca oddzwoni i wypełni z Tobą wniosek.

 • Odbierz 100 zł za transakcje BLIKIEM

Dokonaj tym sposobem płatności min. 3 transakcji na kwotę min. 300 zł, aby odebrać 100 zł cashback – masz czas do ostatniego dnia pierwszego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym otwarto Konto.

 • Odbierz 100 zł za przelanie wynagrodzenia lub transakcje walutowe

Przelej na konto min. 2000 zł z tytułu wynagrodzenia lub wykonaj w Citi Kantor zlecenie walutowe na min. 2000 zł, aby odebrać 100 zł cashback – masz czas do ostatniego dnia drugiego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym otwarto Konto.

 • Dodatkowe 50 zł za spełnienie 2 ww. warunków.

Każdy uczestnik, który spełni powyższe warunki otrzyma dodatkowo nagrodę o wartości 50 zł.

 • Odbierz 20 zł za wyrażenie zgody na kontakt z nami

Możesz dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych i otrzymać 20 zł cashback

4. Kiedy zostanie przyznana premia?

Nagroda 1 zostanie przekazana przez Bank w bankowości internetowej na dedykowanej stronie w zakładce
„Korzyści i produkty”, najpóźniej do ostatniego dnia roboczego w miesiącu następującym po miesiącu w którym
otwarto Konto.

Nagroda 2 zostanie przekazana przez Bank na Konto Uczestnika nie później niż do ostatniego dnia drugiego
miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu w którym otwarto Konto.

Nagroda 3 zostanie przekazana przez Bank na Konto Uczestnika nie później niż do ostatniego dnia trzeciego
miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu w którym otwarto Konto.

Nagroda 4 zostanie przekazana przez Bank na Konto Uczestnika nie później niż do ostatniego dnia czwartego
miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu w którym otwarto Konto.

5. Prowizje i opłaty

 • 0 zł za prowadzenie rachunku płatniczego
 • 0 zł za obsługę karty debetowej
 • 0 zł za pierwsze 4 wypłaty gotówki ze wszystkich bankomatów
 • 0 zł za krajowe przelewy w PLN w bankowości internetowej i aplikacji mobilnej

Otwórz konto i zgarnij 400 zł!

Sprawdź promocję w Banku BNP!

1. Kto może wziąć udział w promocji?​

 • Każdy, kto nie jest pracownikiem banku.
 • Każdy, kto jest nowym Klientem banku i przez ostatnie 12 miesięcy nie posiadał aktywnych umów z bankiem
 • Każdy, kto wyrazi zgody marketingowe.

2. Jakie są warunki?

 • Uzupełnij formularz rejestracyjny, kliknij w link promocyjny i złóż wniosek o otwarcie Konta osobistego z Kartą i dostępem do Bankowości elektronicznej.

Możesz to zrobić do 30.04.2022 r.


 • Otwórz konto przez Internet

Możesz to zrobić w aplikacji GOmobile lub przez Internet. Podpisz umowę oraz koniecznie nadaj PIN do karty do 15.05.2022 r.

3. Zasady przyznawania premii.​

W dniach 14.04 – 15.05.2022:

 • Otwórz konto osobiste
 • Nadaj PIN do karty

W czerwcu otrzymasz :

 • nagrodę pieniężną na konto w wysokości 50 zł

W maju:

 • wykonaj min. 1 przelew
 • otrzymaj wpływ/y na  min. 500 zł.

W czerwcu otrzymasz: 

 • nagrodę pieniężną na konto w wysokości 100 zł

W każdym z miesięcy czerwiec – lipiec 2022 r. 

 • wykonaj min. 1 przelew
 • wykonaj transakcje bezgotówkowe kartą na min. 300 zł
 • otrzymaj wpływ/y na min. 1000 zł

W sierpniu otrzymasz:

 • nagrodę pieniężną na konto 250 zł

4. Kiedy zostanie przyznana premia?

Do 20.06.2022 r. włącznie laureaci Pierwszej nagrody otrzymają wiadomość mailową z adresu megaszansa@bnpparibasplus.pl. Wraz z wiadomością przesłana zostanie instrukcja uzupełnienia numeru konta w celu jej wydania.

5. Prowizje i opłaty

 • 0 zł za prowadzenie rachunku płatniczego
 • 0 zł za wypłaty gotówki ze wszystkich bankomatów
 • 0 zł za krajowe przelewy w PLN w bankowości internetowej i aplikacji mobilnej
 • 0 zł za wygodne przelewy BLIKIEM na numer telefonu

Zarabiaj na bankach!

Sprawdź promocję Alior Banku!

1. Kto może wziąć udział w promocji?​

 • Każdy, kto nie jest pracownikiem banku.
 • Każdy, kto jest nowym Klientem banku i przez ostatnie 24 miesięce nie posiadał aktywnych umów z bankiem
 • Każdy, kto wyrazi zgody marketingowe.

2. Jakie są warunki?

 • Do 30.04.2022 wypełnić wniosek dostępny pod TYM LINKIEM.
 • Wyraź zgodę marketingową podczas składania wniosku i podpisz umowę o konto i kartę w ciągu 30 dni.
 • Niewypowiedzenie albo nieodstąpienie od Umowy o Konto oraz Umowy o Kartę Płatniczą do
  dnia przekazania przez Bank Nagrody.

3. Zasady przyznawania premii.​

NAGRODA 6×50 zł

Aby otrzymać 50 zł przez 6 miesiące (max 300 zł), wystarczy, że w miesiącu:

 • wykonasz co najmniej 1 transakcję bezgotówkową kartą płatniczą wydaną do otwartego konta na dowolną kwotę.
 • zalogujesz się do aplikacji mobilnej.

4. Kiedy zostanie przyznana premia?

 • Nagrody będą wypłacane do końca miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu kalendarzowym, w którym spełniono warunki. Szczegóły dostępne w Regulaminie oferty specjalnej „Bankuj i zyskuj z kontem – edycja II” oraz w Regulaminie Korzyści do Konta Jakże Osobistego.

5. Prowizje i opłaty

 • Dla osób do 26 roku życia:

  • Opłata za prowadzenie konta – 0 zł
  • Opłata za kartę – 5 zł lub 0 zł (zwolnienie: transakcje kartą za min. 300 zł)
  • Przelewy przez Internet – 0 zł 
  • Wypłaty z bankomatów w Polsce – Alior 0 zł, pozostałe 2,5 zł

  Dla osób powyżej 26 roku życia:

  • Opłata za prowadzenie konta – 10 zł lub 0 zł (zwolnienie: wpływ min. 1500 zł)
  • Opłata za kartę 5 zł lub 0 zł (zwolienie: transakcje kartą za min. 300 zł)
  • Przelewy przez Internet – 0 zł 
  • Wypłaty z bankomatów w Polsce -Alior 0 zł, pozostałe 2,5 zł
   
   
  Porady: Najłatwiej spełnić warunek wpływów 1500 zł przelewając sobie 1400 zł ze swojego konta w innym banku lub wykorzystać to konto do otrzymania wynagrodzenia.

Otwórz konto i zgarnij 450 zł!

Sprawdź promocję w Banku BNP!

1. Kto może wziąć udział w promocji?​

 • Każdy, kto nie jest pracownikiem banku.
 • Każdy, kto jest nowym Klientem banku i przez ostatnie 12 miesięcy nie posiadał aktywnych umów z bankiem
 • Każdy, kto wyrazi zgody marketingowe.

2. Jakie są warunki?


 • Uzupełnij formularz rejestracyjny, kliknij w link promocyjny i złóż wniosek o otwarcie Konta osobistego z Kartą i dostępem do Bankowości elektronicznej.

  Możesz to zrobić do 04.04.2022 r.


 • Otwórz konto przez Internet

Możesz to zrobić w aplikacji GOmobile lub przez Internet. Podpisz umowę oraz koniecznie nadaj PIN do karty
do 17.04.2022 r.

3. Zasady przyznawania premii.​

W kwietniu:

 • wykonaj min. 3 Transakcje BLIK

 

W maju otrzymasz :

 • nagrodę pieniężną na konto w wysokości 150 zł

 

W maju:

 • wykonaj min. 3 Transakcje BLIK
 • otrzymaj min. 2 Wpływy na konto

 

W czerwcu otrzymasz: 

 • nagrodę pieniężną na konto w wysokości 200 zł

 

W czerwcu:

 • wykonaj min. 3 Transakcje w Aplikacji Google Pay lub w Apple Pay
 • otrzymaj min. 2 Wpływy na konto

 

W lipcu otrzymasz:

 • e-kartę prezentową do sieci sklepów empik.com o wartości 100 zł

4. Kiedy zostanie przyznana premia?

Do 19.05.2022 r. laureaci Pierwszej nagrody otrzymają wiadomość mailową z adresu przyjaznybonus@bnpparibasplus.pl. Wraz z wiadomością o zdobyciu Pierwszej nagrody przesłana zostanie instrukcja uzupełnienia numeru konta w celu jej wydania.

5. Prowizje i opłaty

 • 0 zł za prowadzenie rachunku płatniczego
 • 0 zł za wypłaty gotówki ze wszystkich bankomatów
 • 0 zł za krajowe przelewy w PLN w bankowości internetowej i aplikacji mobilnej
 • 0 zł za wygodne przelewy BLIKIEM na numer telefonu

Otwórz konto i zgarnij do 100 zł!

Sprawdź promocję w Banku Pekao!

1. Kto może wziąć udział w promocji?​

 • Każdy, kto nie jest pracownikiem banku.
 • Każdy, kto jest nowym Klientem banku i przez ostatnie 24 miesiące nie posiadał aktywnych umów z bankiem
 • Każdy, kto wyrazi zgody marketingowe.

2. Jakie są warunki?

 • Otwórz Konto Przekorzystne z kartą debetową do konta i aplikacją PeoPay do 31.03.2022 r. i spełnij warunki w każdym z 3 pełnych miesięcy kalendarzowych, następujących po dniu przystąpienia do Promocji.

3. Zasady przyznawania premii.​

W każdym z 3 pełnych miesięcy kalendarzowych  zapewnij:

 • 1 wpływ min. 500 zł
 • min. 4 transakcje bezgotówkowe (kartą debetową Mastercard Debit FX do Konta Przekorzystnego lub aplikacją PeoPay)
 • Dodatkowo złóż dyspozycję aktywacji Pakietu Komfort w Okresie przystąpienia do Promocji i nie odstępuj od niej minimum do dnia wypłaty Nagrody.

Odbierz nagrodę w wysokości 100 zł.

4. Kiedy zostanie przyznana premia?

Nagroda zostanie wypłacona nie później niż do 31.07.2022 r., przy czym:

 • jeśli Konto zostało założone w lutym 2021 r. i spełnisz warunki Promocji w każdym miesiącu od 1
  marca 2022 r. do 31 maja 2022 r. Nagrodę otrzymasz do 30.06.2022 r.
 • jeśli Konto zostało założone w marcu 2022 r. i spełnisz warunki Promocji w każdym miesiącu od 1
  kwietnia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r. Nagrodę otrzymasz do 31.07.2022 r.

5. Prowizje i opłaty

 • 0 zł za prowadzenie rachunku płatniczego
 • 0 zł za obsługę karty debetowej
 • 0 zł za wypłaty gotówki ze wszystkich bankomatów
 • 0 zł za krajowe przelewy w PLN w bankowości internetowej i aplikacji mobilnej
 • 0 zł za polecenie przelewu BLIKIEM
  na nr telefonu**

Otwórz konto i zgarnij 270 zl!

Sprawdź promocję w Citi Banku!

1. Kto może wziąć udział w promocji?​

 • Każdy, kto nie jest pracownikiem banku.
 • Każdy, kto jest nowym Klientem banku i przez ostatnie 12 miesięce nie posiadał aktywnych umów z bankiem
 • Każdy, kto wyrazi zgody marketingowe.

2. Jakie są warunki?

 • Do 31.03.2022 podpisz umowę o prowadzenie konta i wyraź zgody wymagane regulaminem promocji dostępny pod TYM LINKIEM.
 • Oferta obowiązuje 3000 kont – kto pierwszy ten lepszy 😉

3. Zasady przyznawania premii.​

 • Otwórz konto osobiste CitiKonto

Możesz wypełnić wniosek online samodzielnie lub zostawić swoje dane, a Doradca oddzwoni i wypełni z Tobą wniosek.

 • Odbierz 100 zł za transakcje BLIKIEM

Dokonaj tym sposobem płatności min. 3 transakcji na kwotę min. 300 zł, aby odebrać 100 zł cashback – masz czas do ostatniego dnia pierwszego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym otwarto Konto.

 • Odbierz 100 zł za przelanie wynagrodzenia lub transakcje walutowe

Przelej na konto min. 2000 zł z tytułu wynagrodzenia lub wykonaj w Citi Kantor zlecenie walutowe na min. 2000 zł, aby odebrać 100 zł cashback – masz czas do ostatniego dnia drugiego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym otwarto Konto.

 • Dodatkowe 50 zł za spełnienie 2 ww. warunków.

Każdy uczestnik, który spełni powyższe warunki otrzyma dodatkowo nagrodę o wartości 50 zł.

 • Odbierz 20 zł za wyrażenie zgody na kontakt z nami

Możesz dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych i otrzymać 20 zł cashback

4. Kiedy zostanie przyznana premia?

Nagroda 1 zostanie przekazana przez Bank w bankowości internetowej na dedykowanej stronie w zakładce
„Korzyści i produkty”, najpóźniej do ostatniego dnia roboczego w miesiącu następującym po miesiącu w którym
otwarto Konto.

Nagroda 2 zostanie przekazana przez Bank na Konto Uczestnika nie później niż do ostatniego dnia drugiego
miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu w którym otwarto Konto.

Nagroda 3 zostanie przekazana przez Bank na Konto Uczestnika nie później niż do ostatniego dnia trzeciego
miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu w którym otwarto Konto.

Nagroda 4 zostanie przekazana przez Bank na Konto Uczestnika nie później niż do ostatniego dnia czwartego
miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu w którym otwarto Konto.

5. Prowizje i opłaty

 • 0 zł za prowadzenie rachunku płatniczego
 • 0 zł za obsługę karty debetowej
 • 0 zł za pierwsze 4 wypłaty gotówki ze wszystkich bankomatów
 • 0 zł za krajowe przelewy w PLN w bankowości internetowej i aplikacji mobilnej

Otwórz konto i zgarnij 555 zł!

Sprawdź promocję w Banku Credit Agricole!

1. Kto może wziąć udział w promocji?​

 • Każdy, kto nie jest pracownikiem banku.
 • Z promocji nie możesz skorzystać, jeśli byłeś posiadaczem konta w banku po 31 marca 2018 r
 • Każdy, kto wyrazi zgody marketingowe.

2. Jakie są warunki?

 • Do 30.04.2022 powinieneś:
 • a. podpisać z nami nową umowę konta z kartą do konta,
 • b. aktywować dostęp do konta przez przynajmniej jeden z naszych serwisów CA24: CA24 ebank lub CA24
  Mobile,
 • c. wybrać wyciągi z konta w formie elektronicznej (wysyłane na Twój adres email lub dostępne w CA24
  ebank),
 • d. przystąpić do tej promocji,
 • e. wyrazić zgody na otrzymywanie od nas ofert marketingowych,
 • f. spełniać warunki, które szczegółowo opisujemy dalej.

3. Zasady przyznawania premii.​

 • Premia za otwarcie konta wynosi 50 zł, aby ją otrzymać zapewnij wpływ na konto w wysokości 300 zł.
 • Dodatkowo możesz wybrać jedną z trzech premii za płatności:

  50 zł, jeśli wykonasz min 3 płatności miesięcznie (3% zwrotu wykonanych płatności, max 8,35 zł miesięcznie, przez 6 miesięcy)

  150 zł, jeśli wykonasz min 5 płatności miesięcznie (3% zwrotu wykonanych płatności, max 12,50 zł miesięcznie, przez 12 miesięcy)

  500 zł, jeśli wykonasz min 20 płatności miesięcznie (3% zwrotu wykonanych płatności, max 25 zł miesięcznie, przez 20 miesięcy)

4. Kiedy zostanie przyznana premia?

 • Premię za płatności wypłacimy na Twoje konto nie później niż na koniec kolejnego miesiąca kalendarzowego po tym, gdy spełnisz warunki do jej otrzymania.
  Przykład:
  Otworzyłeś konto 12 kwietnia 2021 r. i wybrałeś premię w wysokości 150zł. W maju wykonałeś 5 płatności na łączną
  kwotę 500zł. 3% z tej wartości to 15 zł, w związku z tym wypłacimy Ci premię w wysokości 12,50 zł. Zrobimy to najpóźniej do 30 czerwca 2021 r.

5. Prowizje i opłaty

 • 0 zł* za prowadzenie rachunku płatniczego
 • 0 zł* za wypłaty gotówki ze wszystkich bankomatów
 • 0 zł* za krajowe przelewy w PLN w bankowości internetowej i aplikacji mobilnej
 • 0 zł* za za kartę wielowalutową do konta

*miesięcznie: min. 1 000 zł wpływu i 1 płatność kartą (również Google Pay, Apple Pay, Garmin Pay i Fitbit Pay) lub BLIKIEM

Otwórz konto i zgarnij do 300 zl!

Sprawdź promocję w Santander banku!

1. Kto może wziąć udział w promocji?​

 • Każdy, kto nie jest pracownikiem banku.
 • Każdy kto od 1 września 2020 r. do dnia otwarcia Konta w tej promocji nie miał otwartego i nie był właścicielem ani współwłaścicielem oszczędnościowo-rozliczeniowego rachunku w naszym banku.
 • Każdy kto od 1 kwietnia 2019 r. nie otworzył Konta w ramach akcji promocyjnej organizowanej przez
  bank.
 • Każdy, kto wyrazi zgody marketingowe.

2. Jakie są warunki?

 • do dnia 30 kwietnia 2022 r.:

3. Zasady przyznawania premii.​

 • Jeśli spełnisz łącznie poniższe warunki:

 • złożysz wniosek o Konto wraz z kartą debetową do 31.03.2022 i otworzysz to konto najpóźniej do 15.04.2022 r.

 • w trakcie składania wniosku wyrazisz wszystkie zgody określone w regulaminie promocji i utrzymasz je co najmniej do końca okresu trwania promocji.

 • do dnia 30 kwietnia 2022 r.:

OTRZYMASZ 100 zł

Jeśli spełnisz wszystkie warunki z pierwszej tury promocji oraz w każdym z trzech miesięcy tj.  w maju 2022 r.,  w czerwcu 2022 r. oraz w lipcu 2022 spełnisz następujące warunki:

 • na Twoje Konto wpłynie łącznie kwota co najmniej 1000 zł,
 • wykonasz min. 1 transakcję bezgotówkową kartą debetową w sklepie lub w Internecie,
  na kwotę co najmniej 10 zł
 • co najmniej raz zalogujesz się do aplikacji Santander mobile

OTRZYMASZ 200 zł

4. Kiedy zostanie przyznana premia?

100 zł premii otrzymasz w przypadku Konta otwartego w marcu 2022 r., nagrodę otrzymasz do 31 maja 2022 r 

200 zł premii w drugiej turze otrzymasz w przypadku Konta otwartego w marcu 2022 r., nagrodę otrzymasz do 30 czerwca 2022 r

5. Prowizje i opłaty

 • 0 zł za prowadzenie konta
 • 0 zł za przelewy natychmiastowe w aplikacji mobilnej
 • 0 zł za kartę do konta (przy zmianie wariantu opłaty i 5 płatnościach kartą w miesiącu)
 • 0 zł za wypłaty Kartą Dopasowaną w bankomatach Santander Bank Polska
 • 0 zł za wypłaty BLIKIEM we wszystkich bankomatach w Polsce
 • 0 zł za zlecenia stałe i polecenia zapłaty

Otwórz konto i zgarnij 400 zł!

Sprawdź promocję w Banku BNP!

1. Kto może wziąć udział w promocji?​

 • Każdy, kto nie jest pracownikiem banku.
 • Każdy, kto jest nowym Klientem banku i przez ostatnie 12 miesięcy nie posiadał aktywnych umów z bankiem
 • Każdy, kto wyrazi zgody marketingowe.

2. Jakie są warunki?


 • Uzupełnij formularz rejestracyjny, kliknij w link promocyjny i złóż wniosek o otwarcie Konta osobistego z Kartą i dostępem do Bankowości elektronicznej.

  Możesz to zrobić do 06.03.2022 r.

 W kwietniu 2022 r. otrzymasz:

 • 150 zł przelewem na konto


Otwórz konto przez Internet

Możesz to zrobić w aplikacji GOmobile lub przez Internet. Podpisz umowę oraz koniecznie nadaj PIN do karty
do 20.03.2022 r.

W czerwcu 2022 r. otrzymasz :

3. Zasady przyznawania premii.​

Spełnij następujące warunki w marcu 2022 r:

 • wykonaj min. 3 Przelewy;

Spełnij następujące warunki w każdym z miesięcy: kwiecień oraz maj 2022 r:

4. Kiedy zostanie przyznana premia?

Do 19 kwietnia 2022 r. wiadomość o zdobyciu pierwszej nagrody otrzymają laureaci Promocji. Wiadomość o wygraniu nagrody w Konkusie zostanie wysłana do 29 kwietnia 2022 r.
Wszystkie wiadomości zostaną wysłane z adresu jazdaponagrode@bnpparibasplus.pl

5. Prowizje i opłaty

 • 0 zł za prowadzenie rachunku płatniczego
 • 0 zł za wypłaty gotówki ze wszystkich bankomatów
 • 0 zł za krajowe przelewy w PLN w bankowości internetowej i aplikacji mobilnej
 • 0 zł za wygodne przelewy BLIKIEM na numer telefonu

Otwórz konto i zgarnij do 400 zl!

Sprawdź promocję w Santander banku!

1. Kto może wziąć udział w promocji?​

 • Każdy, kto nie jest pracownikiem banku.
 • Każdy kto od 1 września 2020 r. do dnia otwarcia Konta w tej promocji nie miał otwartego i nie był właścicielem ani współwłaścicielem oszczędnościowo-rozliczeniowego rachunku w naszym banku.
 • Każdy kto od 1 kwietnia 2019 r. nie otworzył Konta w ramach akcji promocyjnej organizowanej przez
  bank.
 • Każdy, kto wyrazi zgody marketingowe.

2. Jakie są warunki?

3. Zasady przyznawania premii.​

 • Jeśli spełnisz łącznie poniższe warunki:

 • złożysz wniosek o Konto wraz z kartą debetową do 28.02.2022 i otworzysz to konto najpóźniej do 15.03.2022 r.

 • w trakcie składania wniosku wyrazisz wszystkie zgody określone w regulaminie promocji i utrzymasz je co najmniej do końca okresu trwania promocji.

OTRZYMASZ 50 zł

Jeśli spełnisz wszystkie warunki z pierwszej tury promocji oraz w każdym z trzech miesięcy tj.  w marcu 2022 r.,  w kwietniu 2022 r. oraz w maju 2022 spełnisz następujące warunki:

 • na Twoje Konto wpłynie łącznie kwota co najmniej 1000 zł,
 • wykonasz min. 1 transakcję bezgotówkową kartą debetową w sklepie lub w Internecie,
  na kwotę co najmniej 10 zł
 • co najmniej raz zalogujesz się do aplikacji Santander mobile

OTRZYMASZ 250 zł


Jak zyskać kartę podarunkową o wartości 100 zł 

Zarejestruj się w promocji i odkładaj na wybrany cel

 

Odbierz elektroniczną kartę podarunkową

4. Kiedy zostanie przyznana premia?

50 zł premii otrzymasz w przypadku Konta otwartego w lutym 2022 r., nagrodę otrzymasz do 31 marca 2022 r 

250 zł premii w drugiej turze otrzymasz w przypadku Konta otwartego w lutym 2022 r., nagrodę otrzymasz do 30 czerwca 2022 r

5. Prowizje i opłaty

 • 0 zł za prowadzenie konta
 • 0 zł za przelewy natychmiastowe w aplikacji mobilnej
 • 0 zł za kartę do konta (przy zmianie wariantu opłaty i 5 płatnościach kartą w miesiącu)
 • 0 zł za wypłaty Kartą Dopasowaną w bankomatach Santander Bank Polska
 • 0 zł za wypłaty BLIKIEM we wszystkich bankomatach w Polsce
 • 0 zł za zlecenia stałe i polecenia zapłaty

Otwórz konto i zgarnij 200 zl!

Sprawdź promocję w Citi Banku!

1. Kto może wziąć udział w promocji?​

 • Każdy, kto nie jest pracownikiem banku.
 • Każdy, kto jest nowym Klientem banku i przez ostatnie 12 miesięce nie posiadał aktywnych umów z bankiem
 • Każdy, kto wyrazi zgody marketingowe.

2. Jakie są warunki?

 • Do 28.02.2022 podpisz umowę o prowadzenie konta i wyraź zgody wymagane regulaminem promocji dostępny pod TYM LINKIEM.
 • Oferta obowiązuje 3000 kont – kto pierwszy ten lepszy 😉

3. Zasady przyznawania premii.​

 • Otwórz konto osobiste CitiKonto

  Możesz wypełnić wniosek online samodzielnie.

  Odbierz 50 zł za zalogowanie się do Citi Mobile® i zrobienie przelewu

  Zaloguj się min. 1 raz do aplikacji Citi Mobile i przelej na konto 100 zł, aby odebrać 50 zł cashback – masz czas do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym otwarto Konto.

  Odbierz 50 zł za przelanie wynagrodzenia lub transakcje walutowe

  Przelej na konto min. 2000 zł z tytułu wynagrodzenia lub wykonaj w Citi Kantor zlecenie walutowe na min. 2000 zł, aby odebrać 50 zł cashback – masz czas do ostatniego dnia drugiego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym otwarto Konto.

  Odbierz 50 zł za transakcję min. 500 zł

  Dokonaj transakcji bezgotówkowych o łącznej kwocie min. 500 zł LUB przy pomocy przelewu z Konta spłać zadłużenie na swojej Karcie Kredytowej Citibank o łącznej kwocie min. 500 zł. 

  Dodatkowe 50 zł za spełnienie wszystkich ww. warunków

  Każdy uczestnik, który spełni powyższe warunki otrzyma dodatkowo nagrodę o wartości 50 zł.

  Dodatkowo odbierz 2 kody na Szybkie Nadania z InPost za wyrażenie zgody na kontakt z nami

  Możesz dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych i otrzymać 2 kody na Szybkie Nadania z InPost.

 • A TAKŻE:
  -> W ramach oferty dla nowych klientów, podpisując umowę o kartę kredytową Citi Simplicity, możesz zyskać zwrot opłaty rocznej oraz 400 zł w voucherze na Allegro.

  -> Korzystając z konta dodatkowo zyskasz zwrot 1% do max. kwoty 100 zł.

  -> Otrzymasz rabaty do 50% na podróże w programie Citi Specials. Oferty m.in. w Booking.com, Hotels.com, StenaLine, Rentalcars, FlixBus.

4. Kiedy zostanie przyznana premia?

Nagroda 1 zostanie przekazana przez Bank w bankowości internetowej na dedykowanej stronie w zakładce
„Korzyści i produkty”, najpóźniej do ostatniego dnia roboczego w miesiącu następującym po miesiącu w którym
otwarto Konto.

Nagroda 2 zostanie przekazana przez Bank na Konto Uczestnika nie później niż do ostatniego dnia drugiego
miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu w którym otwarto Konto.

Nagroda 3 zostanie przekazana przez Bank na Konto Uczestnika nie później niż do ostatniego dnia trzeciego
miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu w którym otwarto Konto.

Nagroda 4 zostanie przekazana przez Bank na Konto Uczestnika nie później niż do ostatniego dnia czwartego
miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu w którym otwarto Konto.

Nagroda 5 zostanie przekazana przez Bank na Konto Uczestnika nie później niż do ostatniego dnia miesiąca
kalendarzowego, w którym zostanie wypłacona Nagroda 4.

Kod rabatowy do InPost jest ważny do dnia 30 października 2021 r. włącznie, po tym terminie kod rabatowy nie będzie
mógł być wykorzystany.

5. Prowizje i opłaty

 • 0 zł za prowadzenie rachunku płatniczego
 • 0 zł za obsługę karty debetowej
 • 0 zł za pierwsze 4 wypłaty gotówki ze wszystkich bankomatów
 • 0 zł za krajowe przelewy w PLN w bankowości internetowej i aplikacji mobilnej

Zarabiaj na bankach!

Sprawdź promocję Alior Banku!

1. Kto może wziąć udział w promocji?​

 • Każdy, kto nie jest pracownikiem banku.
 • Każdy, kto jest nowym Klientem banku i przez ostatnie 24 miesięce nie posiadał aktywnych umów z bankiem
 • Każdy, kto wyrazi zgody marketingowe.

2. Jakie są warunki?

 • Do 28.02.2022 wypełnić wniosek dostępny pod TYM LINKIEM.
 • Wyraź zgodę marketingową podczas składania wniosku i podpisz umowę o konto i kartę w ciągu 30 dni.

3. Zasady przyznawania premii.​

NAGRODA 6×50 zł

Aby otrzymać 50 zł przez 6 miesiące (max 300 zł), wystarczy, że w miesiącu:

 • wykonasz co najmniej 1 transakcję bezgotówkową kartą płatniczą wydaną do otwartego konta na dowolną kwotę.
 • zalogujesz się do aplikacji mobilnej.

4. Kiedy zostanie przyznana premia?

 • Nagrody będą wypłacane do końca miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu kalendarzowym, w którym spełniono warunki. Szczegóły dostępne w Regulaminie oferty specjalnej „Bankuj i zyskuj z kontem – edycja II” oraz w Regulaminie Korzyści do Konta Jakże Osobistego.

5. Prowizje i opłaty

 • Dla osób do 26 roku życia:

  • Opłata za prowadzenie konta – 0 zł
  • Opłata za kartę – 5 zł lub 0 zł (zwolnienie: transakcje kartą za min. 300 zł)
  • Przelewy przez Internet – 0 zł 
  • Wypłaty z bankomatów w Polsce – Alior 0 zł, pozostałe 2,5 zł

  Dla osób powyżej 26 roku życia:

  • Opłata za prowadzenie konta – 10 zł lub 0 zł (zwolnienie: wpływ min. 1500 zł)
  • Opłata za kartę 5 zł lub 0 zł (zwolienie: transakcje kartą za min. 300 zł)
  • Przelewy przez Internet – 0 zł 
  • Wypłaty z bankomatów w Polsce -Alior 0 zł, pozostałe 2,5 zł
   
   
  Porady: Najłatwiej spełnić warunek wpływów 1500 zł przelewając sobie 1400 zł ze swojego konta w innym banku lub wykorzystać to konto do otrzymania wynagrodzenia.

Otwórz konto i zgarnij do 300 zl!

Sprawdź promocję w  mBanku!

1. Kto może wziąć udział w promocji?​

 • Każdy, kto nie jest pracownikiem banku.
 • Każdy, kto jest nowym Klientem banku.
 • Każdy, kto wyrazi zgody marketingowe.

2. Jakie są warunki?

 • Do 08.02.2022 r. wypełnić wniosek dostępny pod TYM LINKIEM o otwarcie eKonta osobistego wraz z wnioskiem o wydanie Karty i spełnić warunki opisane w regulaminie promocji.
 • Na ww. wniosku zaakceptujesz oświadczenia o treści wskazanej w części MOJE OŚWIADCZENIA,
 • Zawrzesz indywidualną umowę o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych (nie możesz otworzyć konta razem z drugą osobą).

3. Zasady przyznawania premii.​

Otwierając konto możesz otrzymać nawet do 300 zł.

 • Premia 100 zł
Za szybki Wpływ i Transakcje
Warunki otrzymania premii:
 • jednorazowy wpływ min. 1000 zł w ciągu 7 dni kalendarzowych od otwarcia konta
 • min. 8 transakcji kartą (w tym płatności telefonem) i/lub BLIK w miesiącu otwarcia konta i/lub w miesiącu kolejnym

 

 • Premia I 50 zł
Za Wpływ i Transakcje w drugim miesiącu
Warunki otrzymania premii:
 • jednorazowy wpływ min. 1000 zł
 • min. 8 transakcji kartą (w tym płatności telefonem) i/lub BLIK w drugim pełnym miesiącu po otwarciu konta

 

 • Premia II 50 zł
za Wpływ i Transakcje w trzecim miesiącu
Warunki otrzymania premii:
 • jednorazowy wpływ min. 1000 zł
 • min. 8 transakcji kartą (w tym płatności telefonem) i/lub BLIK w trzecim pełnym miesiącu po otwarciu konta

 

 • Dodatkowe +50 zł

za otwarcie konta na selfie lub przez e-dowód.

Otwórz eKonto bez
wychodzenia z domu

Warunkiem zyskania dodatkowego 50 zł jest wykonanie minimum jednej transakcji w miesiącu otwarcia konta lub kolejnym.

 • Dodatkowe +50 zł
  za otwarcie konta dla dziecka

Otwórz dodatkowo bezpieczne eKonto Junior.

Po aktywacji swojego konta złóż wniosek o otwarcie eKonta Junior dla swojego dziecka z kartą lub opaską, która uczy samodzielności i zyskaj dodatkowe 50 zł na swoje konto.

 
 

 

4. Kiedy zostanie przyznana premia?

Promocja trwa od 29.09.2021 r. do 30.06.2022 r. i jest to ostatni dzień, w którym możemy wypłacić Ci Premię.

5. Prowizje i opłaty

 • 0 zł za otwarcie i prowadzenie rachunku
 • 0 zł za wypłaty kartą od 100 zł ze wszystkich bankomatów w Polsce
 • 0 zł za kartę przy 1 transakcji w miesiącu
 • 0 zł za za wypłaty z bankomatów za granicą

Otwórz konto i zgarnij do 350 zl!

Sprawdź promocję w Santander banku!

1. Kto może wziąć udział w promocji?​

 • Każdy, kto nie jest pracownikiem banku.
 • Każdy kto od 1 września 2020 r. do dnia otwarcia Konta w tej promocji nie miał otwartego i nie był właścicielem ani współwłaścicielem oszczędnościowo-rozliczeniowego rachunku w naszym banku.
 • Każdy kto od 1 kwietnia 2019 r. nie otworzył Konta w ramach akcji promocyjnej organizowanej przez
  bank.
 • Każdy, kto wyrazi zgody marketingowe.

2. Jakie są warunki?

3. Zasady przyznawania premii.​

 • Jeśli spełnisz łącznie poniższe warunki:

 • złożysz wniosek o Konto wraz z kartą debetową do 28.02.2022 i otworzysz to konto najpóźniej do 15.03.2022 r.

 • w trakcie składania wniosku wyrazisz wszystkie zgody określone w regulaminie promocji i utrzymasz je co najmniej do końca okresu trwania promocji.

OTRZYMASZ 50 zł

Jeśli spełnisz wszystkie warunki z pierwszej tury promocji oraz w każdym z trzech miesięcy tj.  w marcu 2022 r.,  w kwietniu 2022 r. oraz w maju 2022 spełnisz następujące warunki:

 • na Twoje Konto wpłynie łącznie kwota co najmniej 1000 zł,
 • wykonasz min. 1 transakcję bezgotówkową kartą debetową w sklepie lub w Internecie,
  na kwotę co najmniej 10 zł
 • co najmniej raz zalogujesz się do aplikacji Santander mobile

OTRZYMASZ 250 zł

4. Kiedy zostanie przyznana premia?

50 zł premii otrzymasz w przypadku Konta otwartego w lutym 2022 r., nagrodę otrzymasz do 31 marca 2022 r 

250 zł premii w drugiej turze otrzymasz w przypadku Konta otwartego w lutym 2022 r., nagrodę otrzymasz do 30 czerwca 2022 r

Dodatkowe 50 zł otrzymasz za każde polecenie konta znajomym lub rodzinie.

5. Prowizje i opłaty

 • 0 zł za prowadzenie konta
 • 0 zł za przelewy natychmiastowe w aplikacji mobilnej
 • 0 zł za kartę do konta (przy zmianie wariantu opłaty i 5 płatnościach kartą w miesiącu)
 • 0 zł za wypłaty Kartą Dopasowaną w bankomatach Santander Bank Polska
 • 0 zł za wypłaty BLIKIEM we wszystkich bankomatach w Polsce
 • 0 zł za zlecenia stałe i polecenia zapłaty

Otwórz konto i zgarnij do 350 zl!

Sprawdź promocję w Santander banku!

1. Kto może wziąć udział w promocji?​

 • Osoba między 18 a 25 rokiem życia.
 • Każdy, kto nie jest pracownikiem banku.
 • Każdy kto od 1 września 2020 r. do dnia otwarcia Konta w tej promocji nie miał otwartego i nie był właścicielem ani współwłaścicielem oszczędnościowo-rozliczeniowego rachunku w naszym banku.
 • Każdy kto od 1 kwietnia 2019 r. nie otworzył Konta w ramach akcji promocyjnej organizowanej przez
  bank.
 • Każdy, kto wyrazi zgody marketingowe.

2. Jakie są warunki?

3. Zasady przyznawania premii.​

OTRZYMASZ 100 zł

OTRZYMASZ 200 zł

4. Kiedy zostanie przyznana premia?

100 zł premii otrzymasz w przypadku Konta otwartego w styczniu 2022 r., nagrodę otrzymasz do 28 lutego 2022 r 

200 zł premii w drugiej turze otrzymasz w przypadku Konta otwartego w styczniu 2022 r., nagrodę otrzymasz do 31 maja 2022 r

Dodatkowe 50 zł otrzymasz za każde polecenie konta znajomym lub rodzinie.

5. Prowizje i opłaty

 • 0 zł za prowadzenie konta
 • 0 zł za przelewy natychmiastowe w aplikacji mobilnej
 • 0 zł za kartę do konta (przy zmianie wariantu opłaty i 5 płatnościach kartą w miesiącu)
 • 0 zł za wypłaty Kartą Dopasowaną w bankomatach Santander Bank Polska
 • 0 zł za wypłaty BLIKIEM we wszystkich bankomatach w Polsce
 • 0 zł za zlecenia stałe i polecenia zapłaty